- Thời gian: Tháng 04/2017

- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Tp. Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời dự Đại hội).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.