- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 14/04/2016

- Địa điểm thực hiện  Dự kiến tổ chức tại Trường chính trị Tô Hiệu (số 284 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng) hoặc tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng (số 16 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng) – sẽ được ghi trong thông báo mời họp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.