(ĐTCK)

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2014

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 15/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Liên doanh SANA WMT - Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội


Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.