(ĐTCK) Liên Bộ Công thương – Tài chính vừa đưa ra quyết định điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 21/3 là 49,949 USD/thùng xăng RON 92; 46,309 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 48,053 USD/thùng dầu hỏa; 179,448 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S .

Như vậy, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới tại kỳ điều hành này so với kỳ điều hành trước liền kề tăng 7,635 USD/thùng đối với xăng RON 92 (tương ứng +18,0%); tăng 5,984 USD/thùng đối với dầu diesel 0.05S (tương ứng +14,8%); tăng 5,438 USD/thùng đối với dầu hỏa (tương ứng +12,8%); tăng 25,263 USD/tấn đối với dầu mazut 180CST 3.5S (tương ứng +16,4%).

Vì vậy, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng gồm dầu diesel giảm từ 10% xuống còn 7% (giảm 3%); dầu hỏa giảm từ 13% xuống còn 7% (giảm 6%); dầu mazut giảm từ 10% xuống còn 7% (giảm 3%).

Bên cạnh đó, giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như xăng khoáng 1.047 đồng/lít; xăng E5 1.115 đồng/lít; dầu diesel 983 đồng/lít; dầu hỏa 909 đồng/lít; dầu mazut các loại 231 đồng/kg.

Qua đó, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh cụ thể, xăng RON 92 tăng 670 đồng/lít không cao hơn 14.422 đồng/lít; xăng E5 tăng 570 đồng/lít không cao hơn 13.891 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 293 đồng/lít không cao hơn 9.873 đồng/lít; dầu hỏa giữ ổn định giá không cao hơn 8.905 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giữ ổn định giá và không cao hơn 7.225 đồng/kg.

Thời gian thực hiện điều chỉnh áp dụng từ 16h30 ngày 21/3.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.