(ĐTCK) Prudential Việt Nam vừa chính thức triển khai thí điểm chương trình ưu đãi đặc biệt đóng phí bảo hiểm trước hạn với mức giảm phí từ 4 - 9% nhằm giúp khách hàng tiết kiệm hơn khi mua bảo hiểm nhân thọ.

Theo đó, rất nhiều khách hàng có thể tham gia chương trình ưu đãi này của Prudential.

Thứ nhất là những khách hàng đã có hợp đồng bảo hiểm thuộc sản phẩm có tham gia chia lãi như  Phú -Tích Lũy Định Kỳ, Phú -Tích Lũy Giáo Dục, Phú - An Khang Hưu Trí, Phú - An Khang Trọn Đời, Phú - An Gia Thành Tài, Phú - Đăng Khoa Thành Tài, Phú - Hưng Thịnh (phí ngắn hạn)...

Thứ hai là những khách hàng có hợp đồng bảo hiểm có định kỳ đóng phí hằng năm, thời hạn đóng phí còn lại từ 2 - 4 năm và tổng phí bảo hiểm cần đóng nhỏ hơn 20 triệu đồng; Hợp đồng không có các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại chưa hoàn trả và phí bảo hiểm của hợp đồng đã được đóng trước hạn tại thời điểm phát hành thư mời.

Thứ ba là những khách hàng đang sở hữu hợp đồng còn hiệu lực (không bao gồm những hợp đồng đã được giải quyết quyền lợi bảo hiểm như được miễn đóng phí, được chi trả quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn...).

Prudential sẽ gửi thông tin chi tiết về tỷ lệ giảm và số tiền cần đóng còn lại cho từng khách hàng thỏa mãn các điều kiện trên qua đường bưu điện, khách hàng có thể mang thư đến các địa điểm giao dịch đóng phí và lập tức nhận được quyền lợi giảm ưu đãi.

N.Lan
Bình Luận (1)

Trần Đồng - 13:49 08/11/2015

Cho mình hỏi: Vậy khách hàng bây giờ mua muốn đóng 5 năm 1 lần có được giảm không?