(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) ngày 18/5/2016 vừa nhất trí thông qua kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất năm 2016 là 22.504 tỷ đồng (tăng 8,2% so với năm 2015). Nếu về đích thành công, Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm số 1 tại Việt Nam này sẽ gia nhập câu lạc bộ doanh nghiệp 1 tỷ USD.

Lên kế hoạch chinh phục mốc doanh thu 1 tỷ USD năm 2016

Tại Đại hội, kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt năm 2016 được thông qua ở mức 1.190 tỷ đồng (tăng 1,3%). Trong quý I/2016, Tập đoàn đã ghi nhận những kết quả khả quan, khi tổng doanh thu hợp nhất tăng tới 17,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 5.547 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hoàn thành 32,5% kế hoạch năm, đạt 387 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục gia tăng tỷ trọng trong tổng doanh thu so với cùng kỳ năm 2015, đóng góp 79,4% trong tổng doanh thu, đạt 4.404 tỷ đồng. Kế đến là hoạt động tài chính với tỷ trọng 19,1%, đóng góp 1.062 tỷ đồng vào tổng doanh thu hợp nhất quý I.

Với thị trường bảo hiểm nói chung, năm 2016 là năm bản lề cho chiến lược phát triển thị trường này giai đoạn 2016 - 2020. Còn với Bảo Việt, việc chinh phục mốc doanh thu 1 tỷ USD trong năm 2016, năm khởi đầu cho chiến lược “Đầu tư chiều sâu vì sự phát triển bền vững”, theo ông Đào Đình Thi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn, sẽ góp phần tăng năng lực, lợi thế cạnh tranh cho Bảo Việt và các đơn vị thành viên nhằm chuẩn bị các nguồn lực cần thiết, đảm bảo sự phát triển bền vững cho Bảo Việt trong những năm tiếp theo.

Tại Đại hội, cổ đông bày tỏ sự quan tâm đến những giải pháp cụ thể của Bảo Việt để hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động đã đề ra trong năm 2016, trong đó có chỉ tiêu quan trọng là chạm mốc doanh thu 1 tỷ USD. Trả lời cổ đông, vị Chủ tịch Tập đoàn cũng cụ thể hóa hơn nhóm giải pháp phát triển mang tính đầu tư chiều sâu này.

Theo đó, Tập đoàn sẽ tập trung vào các giải pháp tăng cường năng lực tài chính cho Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên để chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ sau này; hoàn thiện mô hình kinh doanh tập trung, đầu tư mạnh cho công tác đào tạo gắn với công tác quản trị nguồn nhân lực; đầu tư nghiên cứu, phát triển các sản phẩm và gói sản phẩm tích hợp các tính năng bảo hiểm - tài chính - đầu tư, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng; mở rộng quy mô, mạng lưới kinh doanh, phát triển thương hiệu cũng như phát triển hệ thống phân phối đa kênh.

Trong đó, giải pháp đầu tư mạnh vào hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn quốc tế, đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại, hiệu quả và an toàn cũng được lãnh đạo Tập đoàn nhấn mạnh như một nhu cầu tất yếu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh của toàn hệ thống cũng như yêu cầu quản trị điều hành tập trung trong thời đại kinh doanh công nghệ số. 

Năm 2020 - khẳng định vị trí số 1

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng tham gia sâu rộng vào cộng đồng kinh tế thế giới với những cơ hội và thách thức đan xen, là đơn vị đi đầu trong minh bạch hóa thông tin tại Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt thuộc số ít tập đoàn, doanh nghiệp lớnchủ động công khai chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2020. Tập đoàn này cũng coi việc tập trung đầu tư chiều sâu, kiến tạo các giá trị bền vững trên toàn hệ thống trong năm 2016 sẽ tạo tiền đề phát triển, khẳng định đẳng cấp quốc tế và vị trí số 1 trên thị trường tài chính - bảo hiểm tại Việt Nam đến năm 2020.

“Với tầm nhìn giữ vững vị thế là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tiềm lực tài chính mạnh, tăng trưởng bền vững, hiệu quả, Bảo Việt đặt mục tiêu đến năm 2020 là doanh nghiệp giữ vị trí số 1 thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ; là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực quản lý quỹ, cung cấp các dịch vụ tài chính trong nước; có nền tảng, hạ tầng công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng tốt yêu cầu quản trị, kinh doanh trên toàn hệ thống”, vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nói.

Ngoài việc thông qua các chỉ tiêu trên, Đại hội cũng thông qua mục tiêu ấn tượng đến năm 2020 đạt khoảng 80.000 - 85.000 tỷ đồng tổng tài sản hợp nhất, khoảng 33.000 - 35.000 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất vào năm 2020.

- Tổng tài sản hợp nhất 80.000 - 85.000 tỷ đồng (đến năm 2020)
- Năm 2016: Lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 1 tỷ USD
- Chi trả 6.163 tỷ đồng cổ tức kể từ sau cổ phần hóa

Để đạt được mục tiêu quan trọng này, Bảo Việt đã xây dựng chiến lược cụ thể cho từng giai đoạn, trong đó giai đoạn 2016 - 2018 là giai đoạn đẩy mạnh đầu tư nền tảng để chuẩn bị hành trang sẵn sàng cất cánh vươn xa giai đoạn 2019 - 2020. Vai trò của Công ty Mẹ -Tập đoàn Bảo Việt trong quá trình thực hiện chiến lược 2016 - 2020 sẽ được phát huy mạnh mẽ thông qua: quản trị tập trung, điều phối nguồn lực trong toàn Tập đoàn về tài chính - nhân sự - đào tạo, công nghệ thông tin, thương hiệu, đầu tư, xây dựng cơ bản; đẩy mạnh hợp lực nhằm tối ưu hóa nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng thể; tăng cường năng lực tài chính của Công ty Mẹ để thực hiện tốt chức năng đầu tư vốn vào các công ty con trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống và các ngành nghề kinh doanh mới tiềm năng.

Đối với các công ty con, Tập đoàn Bảo Việt sẽ tập trung hoàn thiện mô hình kinh doanh theo định hướng quản lý tập trung, đẩy mạnh hoạt động bán hàng và dịch vụ khách hàng; phát triển và khai thác các sản phẩm có tính cạnh tranh cao, đem lại giá trị dài hạn cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng về sản phẩm dịch vụ tài chính, bảo hiểm trong từng giai đoạn khác nhau trong vòng đời của khách hàng; nâng cao năng lực các kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ truyền thống song song với việc đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng các kênh, mô hình phân phối, khai thác mới tiên tiến, phát huy tối đa sức mạnh hợp lực hệ thống.

Đại hội đồng cổ đông cũng nhất trí kế hoạch tăng vốn giai đoạn 2016 - 2020, mà trước mắt, ngay trong năm 2016, Bảo Việt sẽ phát hành tối đa 5% vốn điều lệ, tương đương hơn 34 triệu cổ phiếu với giá phát hành tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu. Số vốn thu về dự kiến được sử dụng để bổ sung vào vốn chủ sở hữu nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2017.              

Sumimoto Life mong đồng hành cùng Bảo Việt

ông Muneo Sasagawa đại diện cổ đông ngoại Sumitomo Life, thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt

Sumimoto Life đánh giá cao tiềm năng phát triển và tương lai của thị trường tài chính Việt Nam nói chung, thị trường bảo hiểm Việt Nam nói riêng. Việt Nam có cơ cấu dân số trẻ, tốc độ gia tăng dân số nhanh và thu nhập bình quân của người dân đang tăng lên. Đồng thời, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ còn dư địa phát triển lớn trong thời gian tới, do còn là lĩnh vực còn mới mẻ và tỷ lệ người dân tham gia vẫn còn thấp.

Chúng tôi mong muốn sẽ đồng hành với Tập đoàn Bảo Việt để thúc đẩy sự phát triển của Tập đoàn này trong thời gian tới.

Năm 2015, Tập đoàn Bảo Việt đã triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh và đạt được sự tăng trưởng ổn định, bền vững, hoàn thành vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra với chủ trương hợp lực được lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống trên toàn quốc.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2015 đạt 20.789 tỷ đồng, vượt kế hoạch 10%, tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ. Đóng góp lớn nhất là lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ với tổng doanh thu đạt 13.072 tỷ đồng trong năm 2015, chiếm tỷ trọng 62% doanh thu toàn Tập đoàn. Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ với tổng doanh thu đạt 6.832 tỷ đồng, đóng góp 32% vào doanh thu toàn Tập đoàn. Lĩnh vực dịch vụ tài chính và khác đã đóng góp 6% doanh thu toàn Tập đoàn, với 1.167 tỷ đồng.

Năm 2015, Công ty Mẹ đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao với mức lợi nhuận sau thuế đạt 1.002 tỷ đồng, bằng 102,3% kế hoạch năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ đạt 14,7%, đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quyền lợi cho khách hàng, cổ đông, người lao động cũng như đảm bảo phân bổ lợi nhuận nhiều hơn cho tái đầu tư phát triển doanh nghiệp, gia tăng giá trị tích lũy cho cổ đông. Như vậy, kể từ sau cổ phần hóa (năm 2007) đến nay, Tập đoàn Bảo Việt đã chi trả tổng cộng  6.163 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

Lĩnh vực kinh doanh nòng cốt tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt, Bảo Việt đóng góp 23,6% trên tổng doanh thu ngành bảo hiểm tại Việt Nam. Bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng doanh thu phí đạt 21,4%, bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm giữ lại. Lĩnh vực đầu tư, dịch vụ tài chính và quản lý bất động sản đều đạt sự tăng trưởng ổn định, góp phần vững chắc để Bảo Việt tiếp tục triển khai các định hướng chiến lược trong các năm tiếp theo.

Tiên phong thực hiện đảm bảo bởi bên thứ ba đối với Báo cáo Phát triển bền vững, triển khai Báo cáo Tích hợp 2015 theo chuẩn mực quốc tế International Integrated Reporting Council ('the IIRC'); tăng tính tiện dụng thông qua phiên bản điện tử của các Báo cáo

Tại phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2016, Tập đoàn Bảo Việt đã giới thiệu Báo cáo Phát triển bền vững năm 2015 với thông điệp “Lan tỏa giá trị” và Báo cáo Tích hợp năm 2015 với thông điệp “Đầu tư chiều sâu kiến tạo giá trị bền vững”.

Nằm trong mục tiêu xanh hóa các hoạt động kinh doanh, Bảo Việt đã giảm số lượng báo cáo bản in và thay vào đó là các báo cáo phiên bản điện tử trên nền tảng kỹ thuật số. Việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong phát hành hai báo cáo giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng như các cổ đông có thể dễ dàng tìm hiểu, cập nhật và lưu trữ thông tin về Tập đoàn Bảo Việt. Với ứng dụng này, các nhà đầu tư, cổ đông, khách hàng, những thành viên quan tâm tới Bảo Việt có thể được tiếp cận thông tin nhanh chóng và tiện lợi về doanh nghiệp mà họ đã, đang và sẽ gắn bó lâu dài.

Báo cáo Phát triển bền vững và Báo cáo Tích hợp năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt được xuất bản bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Diệu Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.