(ĐTCK) Trao đổi với Báo Đầu tư Chứng khoán xung quanh cú đúp đặc biệt mà Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đạt được tại Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên năm nay, ông Nguyễn Quang Phi, Tổng giám đốc BVH cho biết, xuyên suốt gần 1.000 trang báo cáo tích hợp năm 2015 trên cả 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh của BVH là các thông điệp về đầu tư chiều sâu, kiến tạo giá trị bền vững và giá trị cộng hưởng từ quản trị doanh nghiệp.

Dành tới gần 100 trang cho thông tin riêng về quản trị doanh nghiệp với chất lượng chuyên sâu, có phải Bảo Việt đang muốn đưa tất cả những điều tinh túy nhất của mình đến với hơn 7.000 cổ đông trong nước và quốc tế đang nắm giữ cổ phiếu BVH?

Qua nhiều mùa làm báo cáo thường niên và năm nay là báo cáo tích hợp 2015 - lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, Bảo Việt luôn hướng tới những chuẩn mực cao hơn về minh bạch thông tin, vốn được coi là yếu tố được chú trọng hàng đầu trong lịch sử hoạt động.

Việc dành dung lượng lớn cho nội dung quản trị doanh nghiệp (chiếm gần 1/5 dung lượng báo cáo tích hợp) cũng không nằm ngoài mục tiêu trên. Ngoài các thông tin tài chính, BVH còn tăng cường cung cấp các thông tin phi tài chính, đặc biệt là nội dung về quản trị doanh nghiệp, nhằm giải “cơn khát” thông tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các thông tin này đều được đảm bảo bởi bên thứ ba (thông tin tài chính được đảm bảo bởi đơn vị kiểm toán Ernst & Young, thông tin phi tài chính là PwC).

Đây là những chuẩn mực quốc tế và được Bảo Việt triển khai trên thực tế lâu nay. Chẳng hạn, việc tiếp cận các giải pháp phần mềm hàng đầu thế giới về quản trị, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ (RSA- Archer Audit Management của EMC hay Accelus Audit Management của Thomson Reutes); tham chiếu các nguyên tắc về công khai, minh bạch thông tin và quản trị doanh nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế như Nguyên tắc Quản trị doanh nghiệp của OECD, Thẻ điểm Quản trị doanh nghiệp khu vực ASEAN và sử dụng công cụ Thẻ điểm để nâng cao chuẩn mực và thực tiễn thực hành quản trị của doanh nghiệp...

Với mong muốn chia sẻ chuyên sâu thông tin về công tác quản trị rủi ro với nhà đầu tư và các bên liên quan, Bảo Việt không chỉ đưa ra khái niệm, cách thức đo lường từng loại rủi ro, mà còn chia sẻ nhiều phương pháp nhận diện, đánh giá và giám sát rủi ro liên quan đến ngành nghề kinh doanh đặc thù như bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ. Qua đó, nhà đầu tư phần nào hình dung được sự phức tạp và tầm quan trọng của công tác này đối với một doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và cung cấp dịch vụ tài chính đa dạng như Bảo Việt.

Việc tăng cường thông tin theo chiều sâu kết hợp với diễn giải quy trình, mô hình gắn liền với các hoạt động thực tế giúp người đọc có thể hình dung được việc ứng dụng các mô hình và chuẩn mực quốc tế trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.

ảnh 1
Ông Nguyễn Quang Phi 
Người đọc chú ý khá nhiều vào phần phân tích quản trị doanh nghiệp dựa trên Thẻ điểm quản trị ASEAN, nhất là tại những điểm còn cần phải hoàn thiện. Đang tiệm cận với các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp trong khu vực và quốc tế, BVH sẽ cải thiện những điều chưa hoàn thiện này như thế nào?

Là doanh nghiệp luôn đi đầu trong mọi chuẩn mực tiên tiến mang tính quốc tế, Bảo Việt tự tin sử dụng Thẻ điểm Quản trị doanh nghiệp khu vực ASEAN, như một đơn vị tiên phong áp dụng tại Việt Nam. Bởi đây là bộ câu hỏi được xây dựng dựa trên các nguyên tắc quản trị tiên tiến của OECD và các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất trong khu vực ASEAN.

Với 5 lĩnh vực được đánh giá, bao gồm quyền cổ đông, đối xử công bằng với các cổ đông, công bố thông tin và minh bạch, vai trò của các bên có quyền lợi liên quan và trách nhiệm của HĐQT, Thẻ điểm không chỉ cung cấp cơ sở mang tính chuẩn mực và hệ thống cho phép cơ quan quản lý và các nhà đầu tư có thể đánh giá hiện trạng quản trị doanh nghiệp, mà còn cho phép doanh nghiệp tự đánh giá chất lượng quản trị của chính doanh nghiệp và triển khai các hoạt động thúc đẩy thực tiễn của doanh nghiệp theo các thông lệ quản trị doanh nghiệp quy chuẩn quốc tế.

Đối chiếu với các tiêu chí tại Thẻ điểm giúp cho Bảo Việt định vị được vị trí của mình trong “bản đồ quản trị” của ASEAN, đồng thời nhận diện được những điểm cần hoàn thiện, để từ đó xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể, nhằm nâng cao năng lực thực hành quản trị theo các chuẩn mực trong khu vực. Kết quả, những nỗ lực không ngừng nghỉ đó đã giúp tình hình quản trị doanh nghiệp của Bảo Việt dần tiệm cận với các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp của khu vực. Tuy nhiên, nhu cầu tiếp cận thông tin của nhà đầu tư luôn rất lớn, nên để đáp ứng tốt hơn nữa các chuẩn mực, Bảo Việt nhận ra rằng, cần phải đầu tư và cải thiện một số nội dung như: đăng tải bổ sung các tài liệu công bố thông tin bằng tiếng Anh, tăng cường sự tham gia của các thành viên độc lập trong các Ủy ban thuộc HĐQT để tư vấn, hỗ trợ cho hoạt động của HĐQT, Ban điều hành…

ảnh 2
 
Có thể nói, Thẻ điểm là một trong những công cụ không chỉ riêng Bảo Việt, mà các doanh nghiệp niêm yết khác có thể dễ dàng khai thác để cải thiện năng lực quản trị của mình, góp phần thu hẹp khoảng cách về số điểm trung bình quản trị của Việt Nam với các nước thành viên ASEAN, từ đó nâng cao sức hấp dẫn của thị trường vốn tại Việt Nam nói riêng và khu vực ASEAN nói chung.

Xuyên suốt 6 đầu mục lớn của báo cáo tích hợp là 2 từ “giá trị”. Xin ông chia sẻ thêm về mối quan hệ cộng hưởng giữa quản trị doanh nghiệp với việc tạo ra giá trị của doanh nghiệp?

Tại Bảo Việt, quản trị doanh nghiệp được xác định là yếu tố cốt lõi để đảm bảo tăng trưởng hiệu quả, phát triển bền vững trong dài hạn. Để tối đa hóa hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, Ban lãnh đạo Công ty không chỉ quan tâm đến mục tiêu thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong ngắn hạn, mà đã từng bước tập trung nâng cao năng lực quản trị theo thông lệ quốc tế để đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị trong dài hạn.

ảnh 3
 
Bảo Việt cho rằng, khi doanh nghiệp kết hợp nhiều nguồn lực trong hệ thống và quản trị các nguồn lực đó hiệu quả, giúp các nguồn lực bổ sung sức mạnh cho nhau nhằm tạo nên những giá trị cộng hưởng. Giá trị cộng hưởng là giá trị tăng thêm, được tạo ra khi kết hợp các nguồn lực trong doanh nghiệp, qua đó doanh nghiệp sẽ có khả năng khai thác và quản trị hiệu quả các nguồn lực trong hệ thống, quản lý chi phí hiệu quả hơn, nâng cao thu nhập trên những tài sản và nguồn lực hiện có, tạo ra lợi nhuận và giá trị lớn hơn cho cổ đông, mà tại Bảo Việt, đó là hơn 7.000 cổ đông và các bên liên quan. Bảo Việt đã sẵn sàng về đích 1 tỷ USD doanh thu trong năm 2016 này.
Mang cả thị trường tài chính - bảo hiểm Việt vào trong báo cáo tích hợp
Là tập đoàn tài chính - bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, thông qua báo cáo tích hợp, Bảo Việt đã tích hợp thông tin (sử dụng cho cả mobile) được lượng hóa đầy đủ đến từng chỉ tiêu cụ thể, trên mọi khía cạnh tài chính, quản trị, trách nhiệm môi trường và xã hội, nhằm đưa ra góc nhìn toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp trong ngắn, trung và dài hạn.
Nếu như Báo cáo phát triển bền vững chinh phục người đọc và thành viên Hội đồng bình chọn bởi là báo cáo đầu tiên được đảm bảo bởi bên thứ ba (Công ty kiểm toán PwC Việt Nam), bên cạnh việc lập theo tiêu chuẩn GRI G4, thì với Báo cáo thường niên, BVH lại tiên phong thực hiện Báo cáo tích hợp theo chuẩn mực quốc tế (IIRC). Song dù được áp dụng theo chuẩn quốc tế nào, thì cả 2 báo cáo của Bảo Việt cũng đã ghi điểm tối đa, bởi sự nhảy vọt về chất lượng báo cáo so với năm trước, bởi sự sáng tạo lớn trong trình bày và phân tích, tạo sự khác biệt rõ rệt so với các doanh nghiệp khác. Xuyên suốt 6 đầu mục lớn của Báo cáo tích hợp đều hội tụ 2 từ “giá trị”. Bắt đầu bằng Kiến tạo giá trị, rồi đến Kết nối giá trị, Hội tụ giá trị, Cộng hưởng giá trị, Lan tỏa giá trị để cuối cùng là Gia tăng giá trị.
Không chỉ đánh giá cao nỗ lực của BVH khi thực hiện Báo cáo thường niên theo cả chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế, Hội đồng chấm giải còn ấn tượng mạnh với phần phân tích tình hình sản xuất - kinh doanh và tài chính rất tốt của BVH.
Báo cáo Thường niên 2015 của BVH tiếp tục giảnh giải đặc biệt (Báo cáo Thường niên xuất sắc nhất), tạo nên cú đúp đặc biệt trong năm nay, bên cạnh giải nhất Báo cáo phát triển bền vững.
Theo Khánh Thư
Đặc san Báo cáo thường niên 2016
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.