(ĐTCK) “Năm 2015 đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ phát triển đầy tự hào, Bảo Việt sẽ tập trung khơi thông mọi nguồn lực để phát triển nhanh hơn, năng động hơn và tự tin hơn”, ông Đào Đình Thi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt (BVH) nhấn mạnh tại ĐHCĐ 2015 diễn ra cuối tuần qua.

Tại đại hội, Chủ tịch BVH đánh giá, năm 2014, Bảo Việt đã đạt được sự tăng trưởng ổn định và bền vững, hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ đề ra.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 19.050 tỷ đồng, tăng 11,5%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.627 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.331 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2013. Công ty mẹ -Tập đoàn Bảo Việt đạt doanh thu 1.340 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.175 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 1.121 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch, tăng 1,5% so với năm 2013. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ của Công ty mẹ đạt 16,5%. Với kết quả này, Tập đoàn Bảo Việt đảm bảo chi trả cổ tức cho các cổ đông; đảm bảo nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quyền lợi cho khách hàng, nhà đầu tư và người lao động.

“Tôi tin tưởng rằng, trong năm 2015 - năm đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ phát triển đầy tự hào, Bảo Việt sẽ tập trung khơi thông mọi nguồn lực để phát triển nhanh hơn, năng động hơn và tự tin hơn, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh và giữ vững cam kết của mình đối với khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng; tạo sức bật mới cho những chặng đường phát triển tiếp theo”, ông Thi nói.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế năm 2015 dự báo có những thuận lợi và khó khăn đan xen, nên Tập đoàn Bảo Việt tỏ ra thận trọng khi đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 18.910 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.140 tỷ đồng; Công ty mẹ BVH đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.316 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 980 tỷ đồng.

Giải thích về kế hoạch lợi nhuận năm 2015 giảm so với năm 2014, đại diện BVH lý giải, đó chủ yếu do yếu tố khách quan. Cụ thể, dự báo lãi suất ngân hàng giảm, dẫn đến giảm hiệu quả đầu tư năm 2015 của Tập đoàn. Trong khi đó, TTCK chưa thực sự khởi sắc, khiến kênh đầu tư này dự kiến không mang lại nhiều lợi nhuận.

Mặc dù vậy, theo đại diện BVH, với mục tiêu an toàn, bền vững, biên lợi nhuận có thể giảm nhẹ, nhưng năng lực tài chính, sức mạnh tài chính của Tập đoàn vẫn không suy giảm.

Trả lời câu hỏi cổ đông về việc triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ mà ĐHCĐ năm ngoái thông qua là BVH sẽ phát hành thêm từ 40 đến 61,5 triệu cổ phần cho đối tác chiến lược, ông Nguyễn Quang Phi cho biết, Tập đoàn đã chọn được một trong số nhiều đối tác tiềm năng, dự kiến thời gian tới sẽ có quyết định cuối cùng về lựa chọn đối tác.

“Toàn Tập đoàn sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách; tăng cường năng lực tài chính thông qua thực hiện thành công kế hoạch tăng vốn điều lệ; khơi thông các nguồn lực trong toàn hệ thống thông qua thúc đẩy phối hợp và hoạt động bán chéo sản phẩm, dịch vụ giữa các đơn vị thành viên; hoàn thành xây dựng kế hoạch chiến lược của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt giai đoạn 2016 - 2020”, lãnh đạo Tập đoàn nhấn mạnh.

Tại đại hội, các tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao: kết quả kinh doanh và phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2014; kế hoạch kinh doanh và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2015; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt; bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Tập đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Việc bổ sung lĩnh vực kinh doanh, bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ đào tạo là hoạt động nhằm thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bảo Việt đã được Bộ Tài chính phê duyệt và mục tiêu chiến lược kinh doanh của Tập đoàn giai đoạn 2016 - 2020. Tập đoàn Bảo Việt đã triển khai kiện toàn tổ chức, mô hình quản trị, trong đó Trung tâm Công nghệ thông tin và Trung tâm Đào tạo đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong điều kiện Tập đoàn đang thực hiện chuyển đổi mô hình quản trị theo hướng kinh doanh tập trung. 

Diệu Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.