(ĐTCK) Ông Lê Văn Thành, Tổng giám đốc Bảo Minh cho biết, Công ty đã hoàn thành cơ bản việc tái cơ cấu doanh nghiệp và vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Bảo Minh. Đây sẽ là cơ sở để Bảo Minh thực hiện thành công chiến lược kinh doanh giai đoạn 2015 - 2019.

Sau một thời gian tái cơ cấu, năm 2014, Bảo Minh đạt được kết quả kinh doanh đáng khích lệ, ông có hài lòng với kết quả này?

Năm qua, Bảo Minh tiếp tục tập trung tái cơ cấu về mọi mặt, hoàn thiện mô hình tổ chức kinh doanh, khắc phục tình trạng thiếu thốn nhân sự, phát triển kênh phân phối sản phẩm và phục vụ, xử lý tồn tại tài chính công nợ, nghiệp vụ…

Với sự đoàn kết và nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên, Bảo Minh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tổng doanh thu đạt 3.081 tỷ đồng, bằng 106,4% kế hoạch, tăng 11% so với năm 2013, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc đạt 2.601 tỷ đồng, tăng 13,5%; lợi nhuận đạt 145 tỷ đồng, tăng 38%; tỷ lệ bồi thường phần trách nhiệm giữ lại giảm xuống còn 41,2% (năm 2013 là 44,7%).

Đặc biệt, công nợ phí bảo hiểm đã được giải quyết giảm 103 tỷ đồng so với năm 2013. Kinh doanh bảo hiểm gốc có lợi nhuận ngày càng tăng là kết quả khá ấn tượng trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn. Tuy nhiên, so với tiềm năng của thị trường và khả năng của doanh nghiệp, Bảo Minh thực sự chưa thỏa mãn với kết quả này.

Bảo Minh sẽ bước những bước tiếp theo như thế nào trong năm 2015, thưa ông?

Chúng tôi kiên định với mục tiêu “Hiệu quả, tăng trưởng và tiếp tục đổi mới”, luôn đi bằng “hai chân” để phát triển ổn định, vững chắc. Một chân duy trì tăng trưởng để giữ thị phần, chân còn lại đảm bảo hiệu quả ngày càng cao, tập trung vào hiệu quả kinh doanh bảo hiểm gốc, đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động.

Năm 2015, Bảo Minh nhận định, kinh tế đất nước sẽ tiếp tục phục hồi, nhưng vẫn còn không ít khó khăn. Với thị trường bảo hiểm, nhiều nguy cơ tiềm ẩn trong việc phát triển đi đôi với các rủi ro về cạnh tranh không lành mạnh, thiên tai, tai nạn gia tăng, tỷ lệ rủi ro tổn thất cao, nguy cơ lỗ nghiệp vụ và giảm biên khả năng thanh toán…

Do vậy, Bảo Minh sẽ tiếp tục điều chỉnh mô hình tổ chức kinh doanh cho phù hợp với thị trường chung và thị trường của từng vùng miền, đặc biệt phát triển kênh phân phối sản phẩm và phục vụ khách hàng, triển khai các giải pháp tăng doanh thu và hiệu quả của nghiệp vụ bảo hiểm gốc, nghiệp vụ tái bảo hiểm trong khi tình hình đầu tư khó khăn.

Đồng thời, thực hiện các giải pháp về quản trị rủi ro doanh nghiệp, trong đó chú trọng quản trị rủi ro khi khai thác, giám định bồi thường, đầu tư tài chính đảm bảo an toàn, đặc biệt là thực hiện chính sách tiết kiệm, giảm tối đa các chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

ảnh 1
Ông Lê Văn Thành
 
Cân bằng giữa tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận luôn là bài toán khó đối với các công ty bảo hiểm bởi không phải cứ có doanh thu phí bảo hiểm cao là sẽ mang lại lợi nhuận. Ông nhìn nhận thế nào về vấn đề này?

Trong kinh doanh bảo hiểm, để đạt được tỷ lệ tăng trưởng doanh thu cao luôn đối mặt với rủi ro cao, nên không phải cứ doanh thu bảo hiểm tăng trưởng cao thì sẽ mang lại lợi nhuận cao. Bảo Minh luôn tìm cách quản lý hai yếu tố này một cách hài hòa bằng cách xây dựng Hệ thống quản trị doanh nghiệp, trong đó khâu quản lý rủi ro trong việc bán sản phẩm bảo hiểm có vai trò đặc biệt quan trọng.

Chúng tôi không chạy theo doanh thu bằng mọi cách, mà tập trung đánh giá rủi ro khi khai thác các dịch vụ bảo hiểm, nâng cao chất lượng dịch vụ bằng cách ra mắt các sản phẩm phù hợp với từng đối tượng khách hàng, phục vụ khách hàng tận tình, chu đáo, tư vấn cho khách hàng trong khâu đánh giá phòng ngừa rủi ro.

Song song với việc này, chúng tôi thực hiện các chính sách quản lý về chi phí khai thác, quản lý chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là quản lý khâu giám định bồi thường chính xác, nhanh chóng. Nếu hai mặt này đều làm tốt thì chắc chắn doanh thu sẽ tăng trưởng và mang lại hiệu quả cao.

Các mục tiêu chính của Bảo Minh năm 2015:

-Doanh thu phí bảo hiểm: 3.113 tỷ đồng, tăng 7%.

-Doanh thu hoạt động tài chính: 152 tỷ đồng, bằng 88,5% năm 2014.

-Lợi nhuận trước thuế: 170 tỷ đồng, tăng 17,1%.

Ngọc Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.