(ĐTCK) Năm 2014, Bảo hiểm Bảo Minh đạt kết quả kinh doanh khá ấn tượng, vị thế trên thị trường được nâng cao. Hiện tổng công ty bảo hiểm này đang quyết liệt triển khai các giải pháp để thực hiện kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2015.

Giữ vững vị trí thứ 3 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

Theo số liệu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính, doanh thu phí bảo hiểm gốc của Bảo hiểm Bảo Minh trong 2 tháng đầu năm 2015 ước đạt 545 tỷ đồng, tăng 5,28% so với cùng kỳ năm 2014, chiếm 10,93% thị phần - tiếp tục giữ vị trí thứ 3 về thị phần trong khối bảo hiểm phi nhân thọ.

Kiên định với mục tiêu “Hiệu quả, tăng trưởng và tiếp tục đổi mới”, trong năm 2015, Bảo hiểm Bảo Minh quyết liệt thực hiện tái cơ cấu mô hình tổ chức kinh doanh, triển khai các giải pháp về quản lý, quản trị rủi ro doanh nghiệp, tập trung vào hoạt động kinh doanh nghiệp vụ là bảo hiểm gốc và tái bảo hiểm, chú trọng đánh giá rủi ro khi khai thác bảo hiểm và quản lý chặt chẽ tình hình bồi thường, nỗ lực giảm chi phí, đầu tư an toàn để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2015, Bảo hiểm Bảo Minh đề ra mục tiêu doanh thu cho năm nay là 3.265 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phấn đấu đạt 3.113 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2014; doanh thu hoạt động tài chính phấn đấu đạt 152 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2015 phấn đấu đạt 170 tỷ đồng, tăng 17,1% so với năm 2014. Tỷ lệ bồi thường giữ lại trên doanh thu thực hưởng ở mức 38%. Tập trung thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ bồi thường bảo hiểm xe cơ giới xuống 2 - 5%; giảm tỷ lệ bồi thường bảo hiểm chăm sóc sức khỏe xuống 5 - 10%. Lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm gốc phấn đấu đạt 61 tỷ đồng.

Theo ông Lê Văn Thành, Tổng giám đốc Bảo Minh, năm 2015, nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phục hồi, nhưng vẫn còn không ít khó khăn. Với thị trường bảo hiểm, nhiều nguy cơ tiềm ẩn trong việc phát triển đi đôi với các rủi ro về cạnh tranh không lành mạnh, tỷ lệ tổn thất cao, nguy cơ lỗ nghiệp vụ… Tuy nhiên, tập thể cán bộ, nhân viên Bảo Minh sẽ tiếp tục đoàn kết, năng động, đổi mới, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra.

Nâng cao vị thế của Bảo Minh

Năm 2014 - 2015 được đánh giá là năm có tính chất bản lề quan trọng cho ngành bảo hiểm Việt Nam bước sang giai đoạn mới, đồng thời đánh dấu sự lớn mạnh của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm, trở thành những cánh chim đầu đàn của ngành bảo hiểm Việt Nam. Bảo hiểm Bảo Minh là một trong những cánh chim đầu đàn đó.

Trong suốt quá trình 20 năm hình thành và phát triển, Bảo hiểm Bảo Minh đã gặp không ít khó khăn và cạnh tranh dữ dội từ những công ty bảo hiểm mới ra đời. Có thời điểm, vị trí thứ 3 của Bảo Minh bị lung lay, nhưng với lòng yêu nghề và sự đoàn kết nội bộ, tập thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty đã cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm tái cơ cấu để vươn lên, giữ vững vị thế của mình. Năm 2014 vừa qua, hoạt động của Bảo Minh có sự bứt phá khi một số chỉ tiêu kém hiệu quả trước đó đều được cải thiện. Đặc biệt, tỷ lệ bồi thường/tổng doanh thu và công nợ bảo hiểm được xử lý tốt hơn. Tỷ lệ bồi thường phần trách nhiệm giữ lại giảm xuống còn 41,2% so với mức 44,7% của năm 2013. Công nợ phí bảo hiểm giảm 103 tỷ đồng so với năm 2013. Lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm gốc đạt 46,2 tỷ đồng.

Đây là kết quả kinh doanh khá tích cực trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Kết quả này đang là cơ sở, đồng thời là động lực để Bảo hiểm Bảo Minh tiếp tục bứt phá trong năm 2015.

Tại hội nghị nêu trên, Chủ tịch HĐQT Bảo Minh, ông Trần Vĩnh Đức yêu cầu Ban điều hành, các Phòng/Ban/Trung tâm TSC, các công ty thành viên nâng cao năng lực cạnh tranh của Bảo Minh, cải thiện công tác quản trị kinh doanh, mọi hoạt động kinh doanh phải tuân thủ pháp luật…

“Ban lãnh đạo Bảo Minh cũng cần vạch định chiến lược kinh doanh chi tiết, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015 và nâng cao vị thế của Bảo Minh trên thị trường bảo hiểm Việt Nam”, ông Đức nói.                

Ngọc Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.