(ĐTCK) Bảo Minh được thành lập năm 1994, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 100/1993/NĐ-CP ngày 18/12/1993 về kinh doanh bảo hiểm, bãi bỏ độc quyền nhà nước về kinh doanh bảo hiểm, với số vốn ban đầu 40 tỷ đồng và 84 nhân viên.

Sau 20 năm hình thành và phát triển, lực lượng lao động của Bảo Minh đã tăng hơn 20 lần, với 1.800 cán bộ, nhân viên và 4.000 đại lý. Đến cuối năm 2014, tổng tài sản của Bảo Minh đạt 5.340 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 2.185 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 3.081 tỷ đồng, hàng năm nộp ngân sách nhà nước gần 150 tỷ đồng.

Trong quá trình 20 năm phát triển, Bảo Minh đã gặp không ít khó khăn trong xu thế mở cửa và hội nhập, cạnh tranh khốc liệt trên thị trường bảo hiểm, đặc biệt là lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Tuy nhiên, Bảo Minh vẫn vươn lên và luôn được đánh giá là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu và có uy tín trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Năm 2014 có thể coi là một năm bứt phá thành công của Bảo Minh khi các chỉ tiêu phấn đấu để chào mừng 20 năm thành lập đều vượt qua ngoạn mục: tăng trưởng phí bảo hiểm đạt 13,1% so với năm 2013 và hoàn thành 106,5% kế hoạch; tỷ lệ bồi thường/tổng doanh thu giữ lại là 38,3%; công nợ phí bảo hiểm đã được giải quyết đạt mức cho phép giảm 103 tỷ đồng so với năm 2013; lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm đạt 51,4 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 145 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2013 và đạt 106,1% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng, tăng 20,7% so với năm 2013 và đạt 106,1% kế hoạch; đảm bảo chia cổ tức 20%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Đây là kết quả kinh doanh tích cực trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, tạo động lực để Bảo Minh bứt phá trong năm 2015.

Kiên định với mục tiêu “Hiệu quả, tăng trưởng và tiếp tục đổi mới”, năm 2015, Bảo Minh quyết liệt thực hiện tái cơ cấu mô hình tổ chức kinh doanh, triển khai các giải pháp về quản lý, quản trị rủi ro doanh nghiệp, tập trung vào công việc kinh doanh nghiệp vụ là bảo hiểm gốc và tái bảo hiểm, thực hiện đánh giá rủi ro khi khai thác bảo hiểm và quản lý chặt chẽ tình hình bồi thường, giảm chi phí, đầu tư an toàn để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Năm 2015, Bảo Minh phấn đấu đạt tổng doanh thu 3.113 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2014; lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng; lợi nhuận trước thuế 170 tỷ đồng, tăng 17,1% so với năm 2014; chia cổ tức tối thiểu ở mức 10% trên vốn góp.

Ông Lê Văn Thành, Tổng giám đốc Bảo Minh chia sẻ, chỉ tiêu kinh doanh năm 2015 mà Công ty đưa ra đã được cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở phân tích tình hình thị trường cũng như các thuận lợi và khó khăn của năm 2015.

“Mục tiêu này không quá khó nếu toàn hệ thống phấn đấu với quyết tâm cao nhất”, ông Thành nói.            

Tính đến thời điểm hiện tại, mạng lưới hoạt động của Bảo Minh đã có mặt tại hầu hết các tỉnh, thành trên toàn quốc, với 58 công ty thành viên, 1 văn phòng đại diện tại Hà Nội, 1 trung tâm bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt, 1 trung tâm đào tạo, 2 trung tâm chuyên xét và giải quyết bồi thường xe ô tô tại TP. HCM và Hà Nội.

Mạng lưới chăm sóc và phục vụ khách hàng lên đến 550 phòng giao dịch, trải khắp các tỉnh, thành trên toàn quốc. Bảo Minh hiện nằm trong Top 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất Việt Nam.

Linh lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.