(ĐTCK) “Về đích” với chặng cuối của 3 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015 đạt nhiều kết quả đáng khích lệ và tự hào, Agribank tiếp tục là đầu tàu đảm trách các nhiê%3ḅm vụ chính trị trọng yếu trên thị trường tín dụng nông nghiê%3ḅp, nông thôn.

Năm 2015, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ trong và ngoài nước, sự cạnh tranh gay gắt của các TCTD khác..., tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo kịp thời của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cùng với sự lựa chọn mục tiêu, giải pháp kinh doanh phù hợp, sự điều hành quyết liệt, đúng hướng của Ban lãnh đạo, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể cán bộ, viên chức toàn hệ thống, Agribank đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Nguồn vốn huy động tăng trưởng ổn định, bền vững, đúng định hướng, đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu hoạt động kinh doanh; Tăng trưởng tín dụng đạt mục tiêu đề ra, chất lượng tăng trưởng được đảm bảo, phù hợp với khả năng quản lý, quản trị rủi ro. Cơ cấu nguồn vốn, cơ cấu tín dụng tiếp tục được chuyển đổi tích cực, phù hợp với mục tiêu Đề án tái cơ cấu, vừa đảm bảo tỷ trọng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất - kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, NHNN, vừa mở rộng cho vay các lĩnh vực khác để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Trong thời gian qua, Agribank tích cực triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi của Chính phủ, NHNN đối với hộ nông dân và các ngành nghề cần thúc đẩy phát triển như cho vay theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị quyết 14/NQ-CP về cho vay thí điểm chuỗi liên kết, nông nghiệp công nghệ cao, Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản nhằm “tiếp sức” ngư dân bám biển, Quyết định 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo…

Nhờ đó, nhiều người dân trên cả nước đã được tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất, có cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các địa phương.

Xác định Đề án tái cơ cấu là nhiệm vụ then chốt, có tính quyết định đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, Agribank đã chủ động, tích cực tập trung các nguồn lực, triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp. Hàng trăm văn bản hướng dẫn cơ chế, quy trình nghiệp vụ được chỉnh sửa, bổ sung; công tác quản trị rủi ro được củng cố. Bộ máy tổ chức tại trụ sở chính, các chi nhánh và mạng lưới kinh doanh được sắp xếp lại, phù hợp với mô hình và điều kiện hoạt động kinh doanh của Agribank trên cả địa bàn thành thị và nông thôn. Các biện pháp xử lý, thu hồi nợ xấu được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đạt mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu xuống 2,01% (dưới mức 3% trước thời hạn theo yêu cầu của NHNN).

Bám sát thị trường và nhu cầu của khách hàng, hoạt động phát triển sản phẩm, dịch vụ tiện ích được Agribank đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Hệ thống công nghệ thông tin được nâng cấp và hoàn thiện, hoạt động ổn định, an toàn, đáp ứng có hiệu quả cho hoạt động kinh doanh và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới. Agribank cơ bản đã hoàn thành việc xây dựng chiến lược phát triển hệ thống công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

Vượt lên những khó khăn, thách thức khách quan và nội tại, Agribank hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2015 với những dấu ấn quan trọng. Cụ thể, tính đến 31/12/2015, tổng nguồn vốn huy động của Agribank đạt trên 804.000 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cuối năm 2014, hoàn thành vượt mục tiêu kế hoạch; tổng dư nợ cho vay đạt trên 673.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2014, vượt mục tiêu kế hoạch.

Đáng chú ý, cơ cấu nguồn vốn và tín dụng được chuyển đổi theo hướng tích cực, tỷ trọng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 70%. Thu dịch vụ tăng 14,6% so với năm 2014, vượt mục tiêu theo Đề án tái cơ cấu đề ra tăng tối thiểu 12%. Kinh doanh hiệu quả với lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 106% kế hoạch...

Với nhiều đóng góp tích cực trên tất cả các phương diện, Agribank được Đảng, Nhà nước, ngành ngân hàng và các tổ chức quốc tế cùng cộng đồng biết đến và ghi nhận bằng nhiều giải thưởng uy tín: Ngân hàng Thương mại duy nhất 5 năm liên tiếp Top 10 trong số 500 DN lớn nhất Việt Nam (VNR500); Top 10 Thương hiệu nổi tiếng Việt Nam và Thương hiệu nổi tiếng Nhất theo Ngành hàng; Hãng xếp hạng quốc tế Fitch Ratings đã nâng xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn (IDR) và mức trần hỗ trợ từ chính phủ (SRF) của Agribank từ B lên B+; Tạp chí uy tín The Banker xếp Agribank hạng 446 trong số 1.000 ngân hàng lớn nhất thế giới…

Agribank tiếp tục được các tổ chức quốc tế uy tín tín nhiệm, ủy thác triển khai nhiều dự án tại Việt Nam được NHNN, các bộ, ngành đánh giá cao về năng lực, chất lượng phục vụ.

Trên hành trình gánh vác sứ mệnh vì “tam nông”, Agribank đang không ngừng có những đột phá sáng tạo, cách làm mới, cùng ngành ngân hàng đóng góp tích cực đối với nền kinh tế đất nước, khẳng định bản lĩnh và vị thế của ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam.

Thanh Thủy 

Đặc san Toàn cảnh ngân hàng Việt Nam 2016
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.