(ĐTCK) Để cung cấp một bức tranh toàn cảnh về quá trình đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Báo Đầu tư Chứng khoán thuộc cơ quan Báo Đầu tư sẽ thực hiện chuyên đề  “Tái cơ cấu DNNN: Động lực tăng trưởng mới”. Xuất bản kèm với Báo Đầu tư Chứng khoán ngày 19/10 trên toàn quốc.

Quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hơn 10 năm qua đã đạt được thành tựu bước đầu, và được coi là một trụ cột trong tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững. Đặc biệt, trong năm 2015, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến trình này nhằm mở ra những không gian mới, tiềm năng mới và động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Quyết định 929/2012/QĐ-CP phê duyệt Đề án Tái cơ cấu các Tập đoàn, Tổng công ty đến năm 2015, với mục tiêu trọng tâm là nâng cao sức cạnh tranh, tỷ suất lợi nhuận đối với các DN đang được thực thi mạnh mẽ.

Để cung cấp một bức tranh toàn cảnh về quá trình đổi mới, tái cơ cấu DNNN, Báo Đầu tư Chứng khoán thuộc cơ quan Báo Đầu tư sẽ thực hiện chuyên đề  “Tái cơ cấu DNNN: Động lực tăng trưởng mới”. Đặc biệt, trong chuyên đề sẽ có chuyên trang “SCIC- 10 năm xây dựng và phát triển” với nhiều thông tin mới về hoạt động và định hướng phát triển của tổ chức tài chính này cũng như thông tin mới nhất về hoạt động của các DN thuộc danh mục đầu tư dài hạn của TCT, trong đó có nhiều DNNY hiệu quả.

Chuyên đề xuất bản vào ngày 19/10/2015, sẽ được phát hành rộng rãi trên phạm vi cả nước và trong các sự kiện, hội thảo thu hút đông đảo các nhà đầu tư tham gia. 

Liên hệ:

Nhà báo Phong Lan – Email: phonglan@vir.com.vn

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.