(ĐTCK) Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên tốt nhất đến nay đã được tổ chức 9 năm liên tiếp. Có thể nói, Cuộc bình chọn đã đạt được thành công trong việc nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về làm báo cáo thường niên và trách nhiệm của họ là phải làm tốt báo cáo thường niên để công bố thông tin minh bạch và phục vụ nhà đầu tư.

Các tiêu chí chấm giải năm nay được nâng cao và khắt khe hơn, nhưng số lượng báo cáo lọt vào vòng chấm chung khảo tăng lên rõ rệt, thể hiện chất lượng báo cáo của doanh nghiệp được cải thiện, tiến bộ hơn so với các năm trước.

Về góc độ của doanh nghiệp, báo cáo thường niên là thông điệp của Ban điều hành, Tổng giám đốc gửi đến nhà đầu tư và các cổ đông, như là một trong các phương tiện cho việc đánh giá hiệu quả của việc quản lý và điều hành công ty, phân bổ nguồn lực tốt hơn và đảm bảo cho mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. Qua đó, Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên năm nay đã bổ sung các tiêu chí chấm về chất lượng của thông tin công bố liên quan đến việc xây dựng mục tiêu chiến lược, phương pháp thực hiện, công tác giám sát và đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nâng cao tính trách nhiệm của Ban điều hành.

ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc, phụ trách Ban điều hành HNX Thành viên Hội đồng bình chọn BCTN tốt nhất 
Bên cạnh mục tiêu thúc đẩy tính minh bạch và khả năng truyền tải thông tin, một yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, tăng cường lòng tin của các nhà đầu tư, nâng cao hiệu quả thị trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đó là nội dung của báo cáo thường niên hướng đến các chuẩn mực về phát triển bền vững và quản trị công ty. Do đó, tiêu chí chấm báo cáo thường niên năm nay cũng đã bổ sung điểm thưởng cho những doanh nghiệp thực hiện báo cáo phát triển bền vững, hoặc tích hợp vào báo cáo thường niên trong một phần riêng.
Số lượng báo cáo tham gia chấm giải báo cáo phát triển bền vững năm nay tăng mạnh, trong đó, báo cáo của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội là 26 báo cáo, trong khi năm ngoái chỉ có một vài doanh nghiệp công bố hoạt động liên quan đến xã hội, cộng đồng. Đây là tín hiệu cho thấy nhận thức của doanh nghiệp về tầm quan trọng của tác động đến môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp ngày càng cải thiện.       
Theo Nguyễn Thị Hoàng Lan
Đặc san Báo cáo thường niên 2016
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.