Tại sao khi chia cổ tức lại giảm giá CP, như vậy chẳng khác nào tự lấy tiền của mình ra chia cho mình, doanh nghiệp chẳng mất gì cả. Hơn nữa, hôm chia CP tôi mua CP đó với giá rẻ hơn, còn người giữ CP thì chẳng khác nào chuyển thành tiền vào tài khoản tương ứng với cổ tức được chia? Nguyễn Kim Long, nlk6768@yahoo.com

Trả lời:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cổ đông chỉ được nhận cổ tức khi công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác. Thông thường, NĐT khi mua CP đều kỳ vọng vào hai điều: hưởng cổ tức và tăng giá CP.

Theo tâm lý chung, nếu giá CP không được điều chỉnh giảm sau khi chia cổ tức thì gần ngày chia cổ tức, người đang giữ CP sẽ không muốn bán CP (vì NĐT mong đợi được nhận cổ tức); và ngay sau khi được chia cổ tức, NĐT đều muốn bán CP. Chính điều này sẽ làm phát sinh trường hợp: nhu cầu mua CP trước ngày hưởng cổ tức và nhu cầu bán CP sau ngày hưởng cổ tức sẽ tăng. Để cân bằng thị trường thì giá CP phải được điều chỉnh giảm ngay sau khi chia cổ tức. Ngoài ra, nếu  NĐT quyết định mua CP sau ngày được chia cổ tức thì luôn mong muốn được mua với giá thấp hơn giá trước khi chia cổ tức (vì NĐT này đến năm sau mới được chia cổ tức). Do vậy, để đảm bảo nguyên tắc công bằng thì giá CP phải được điều chỉnh giảm và tỷ lệ điều chỉnh giảm đúng bằng tỷ lệ được nhận cổ tức. Nguyên tắc công bằng này được ghi nhận tại Điều 4 Luật Chứng khoán.

Hơn nữa, nếu chia cổ tức bằng CP thì làm tăng lượng CP đang lưu hành. Khi xảy ra trường hợp này, giá CP đương nhiên phải được điều chỉnh giảm. Vì cùng một lượng lợi tức, nhưng được chia cho nhiều CP hơn thì giá trị của mỗi CP sẽ giảm.

Do vậy, NĐT cần hiểu bản chất các nghiệp vụ này để có những đánh giá chính xác về giá trị NĐT cũng như xác định được quyền lợi của mình.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Thùy Linh - CTCP Chứng khoán Mirae Asset
Luật sư Nguyễn Thị Thùy Linh - CTCP Chứng khoán Mirae Asset
Bình Luận (1)

Phúc - 15:06 14/06/2016

Tôi có 50cp TRA mua ngày 5/6, đến ngày 8/6 CTCP TRAPHACO chia cổ tức....Sau đó, tôi kiểm tra thấy có thêm 20cp TRA nhưng lại ở cột tạm giữ, còn cột sở hữu của tôi đến giờ vẫn chỉ có 50cp....Tôi muốn hỏi là 20cp tạm giữ đó khi nào thì thành sở hữu của tôi, khi nào thì tôi có thể giao dịch được cả 70cp đó