(ĐTCK) Báo cáo tình hình kinh tế tháng 3 và quý I/2015 của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia vừa công bố đã đưa ra một số khuyến nghị về chính sách với TTCK. 

Theo đó, thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2014-2015 (cổ phần hóa là 432 và thoái vốn đầu tư ngoài ngành 15.000 tỷ đồng), trong năm 2014, đã có 143 DNNN được cổ phần hóa và thoái vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng. Khả năng hoàn thành kế hoạch trên, theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, trước hết phụ thuộc vào khả năng hấp thụ của thị trường vốn.

Tuy nhiên, dòng tiền trong nước vào thị trường khó tăng mạnh do ảnh hưởng của Thông tư 36/2014 của NHNN. Do đó, cần có các chính sách thu hút dòng tiền ngoại vào thị trường, tạo điều kiện cho NĐT nước ngoài đầu tư vào những ngành nghề không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh, nâng tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài tại các DN, đặc biệt đối với các lĩnh vực ngành nghề mà Nhà nước không cần nắm cổ phần chi phối.

Bên cạnh đó, để thị trường vốn hoạt động hiệu quả hơn, việc tiếp tục cải cách thủ tục, tăng cường minh bạch, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức xếp hạng DN uy tín là cần thiết… 

Hồng Dung
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.