(ĐTCK) Từ những kết quả tích cực mà ngành chứng khoán tạo dựng được sau 19 năm phát triển, trên cương vị trực tiếp xây dựng TTCK, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đang cùng các thành viên nỗ lực thúc đẩy TTCK phát triển theo chiều sâu.

Để tiếp tục thúc đẩy TTCK phát triển theo chiều sâu trong thời gian tới, theo Chủ tịch UBCK Vũ Bằng, UBCK đang tập trung triển khai Đề án tái cấu trúc TTCK đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1826/2012. Trong đó, tập trung vào 4 trụ cột: tái cấu trúc cơ sở hàng hóa và sản phẩm, dịch vụ; tái cấu trúc cơ sở NĐT; tái cấu trúc hệ thống tổ chức kinh doanh chứng khoán; tái cấu trúc tổ chức thị trường.

Ở trụ cột thứ nhất, UBCK nỗ lực nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường thông qua ban hành, áp dụng các cơ chế nhằm tăng cường tính minh bạch, chất lượng quản trị công ty theo yêu cầu của OECD. Tiêu chuẩn niêm yết, điều kiện phát hành đã được nâng cao; đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường hàng hóa cho thị trường, gắn cổ phần hóa với niêm yết, đăng ký giao dịch trên TTCK.

Nhiều loại hình sản phẩm mới đã được nghiên cứu và từng bước cho phép giao dịch theo lộ trình, phù hợp với sự phát triển của TTCK như: quỹ đầu tư bất động sản, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ ETF, chứng khoán phái sinh...

Với trụ cột thứ hai, việc phát triển hệ thống quỹ mở, quỹ ETF..., đang dần gia tăng số lượng NĐT tổ chức chuyên nghiệp. Cùng với việc triển khai nhiều hoạt động nhằm thu hút vốn ngoại, mức độ tín nhiệm của thị trường vốn Việt Nam đang được nâng cao, góp phần gia tăng khả năng thu hút các nguồn vốn đầu tư.

UBCK đã ký kết với 21/25 cơ quan quản lý TTCK các nước châu Âu, tạo điều kiện cho dòng vốn từ các quỹ đầu tư châu Âu vào Việt Nam.

UBCK cũng đã trình Bộ Tài chính để trình Chính phủ ban hành Nghị định 60/2015/NĐ-CP nhằm thu hút dòng vốn nước ngoài qua TTCK vào nền kinh tế, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) giảm thời gian thanh toán từ T+3 xuống T+2, giảm thủ tục đăng ký mã số giao dịch chứng khoán áp dụng đối với NĐT nước ngoài, thực hiện đăng ký online, giảm từ 5 ngày xuống trong ngày.

Cơ quan quản lý đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ cập kiến thức về chứng khoán và TTCK tới rộng rãi công chúng đầu tư, cũng như đội ngũ nhân viên kinh doanh chứng khoán. Đến nay, UBCK đã triển khai tổ chức hơn 1.100 khóa đào tạo chuyên môn về chứng khoán cho trên 100.000 học viên là người hành nghề chứng khoán và công chúng đầu tư.

Việc tuyên truyền, phổ cập kiến thức trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được triển khai thường xuyên. Các ấn phẩm, văn bản pháp luật về chứng khoán được phát hành rộng rãi đã giúp các DN, NĐT, công chúng tiếp cận thông tin thuận lợi và tạo cơ sở cho việc tham gia tích cực vào TTCK.

Ở trụ cột thứ ba, việc tái cấu trúc hệ thống tổ chức kinh doanh chứng khoán đang được thúc đẩy. Sau thời gian triển khai quyết liệt, đến nay đã giảm số lượng xuống 81 CTCK và 41 công ty quản lý quỹ (QLQ).

Trong 81 CTCK hiện tại có CTCK đạt vốn điều lệ trên 4.700 tỷ đồng, tăng hơn 100 lần so với thời gian đầu hoạt động. 41 công ty QLQ có tổng tài sản quản lý 111.600 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm 2014. Các công ty QLQ đang quản lý 29 quỹ đầu tư chứng khoán, gồm 17 quỹ mở, 2 quỹ ETF và 10 quỹ thành viên.

Công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức trung gian cũng được tăng cường. UBCK luôn chú trọng phát triển, nâng cao năng lực cho hệ thống tổ chức trung gian thị trường về: cải thiện chất lượng quản trị công ty, gia tăng an toàn tài chính, áp dụng các tiêu chuẩn quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II và tiêu chí cảnh báo sớm theo tiêu chuẩn CAMEL..., qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ đa dạng, khó tính của NĐT trong và ngoài nước.

Ở trụ cột thứ tư, hoàn thiện tổ chức, cấu trúc của thị trường là một trong những ưu tiên thúc đẩy trong quá trình tái cấu trúc TTCK, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại cho TTCK. Theo đó, các bước đi để hình thành Sở GDCK Việt Nam trên cơ sở hợp nhất 2 Sở GDCK hiện tại đang được triển khai theo các phương án và lộ trình thích hợp, bảo đảm không gây “sốc“ đối với thị trường, đồng thời đáp ứng được các mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, mô hình đối tác thanh toán bù trừ trung tâm (CCP), hệ thống hạ tầng phục vụ cho giao dịch chứng khoán phái sinh, đang được VSD thúc đẩy triển khai...        

Để giúp TTCK hoạt động an toàn, minh bạch, bảo vệ lợi ích hợp pháp của NĐT, hoạt động thanh tra, giám sát luôn được UBCK chú trọng. UBCK đã phối hợp chặt chẽ với 2 Sở GDCK và VSD trong giám sát giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật; giám sát trách nhiệm của CTCK trong việc đảm bảo hoạt động giao dịch và các hoạt động khác diễn ra minh bạch, công bằng, đúng pháp luật. Qua đó, góp phần tăng cường giữ vững ổn định, kỷ cương pháp luật của thị trường.

Hữu Đạo
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.