(ĐTCK) Theo TS Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBCKNN, khi hệ thống pháp lý đồng bộ, UBCK sẽ cân nhắc việc cho áp dụng cơ chế chào bán, phát hành dựa trên việc công bố thông tin đầy đủ; tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm trên TTCK (CKPS, các loại trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, các trái phiếu chứng khoán hóa...). Mục tiêu là đưa TTCK trở thành kênh huy động vốn chủ đạo cho nền kinh tế.

Trao đổi với phóng viên báo Đầu tư Chứng khoán về các biện pháp hỗ trợ thị trường trong dài hạn, Phó Chủ tịch UBCK Nguyễn Thành Long cho biết trong thời gian tới UBCK sẽ tập trung 4 định hướng lớn.

Thứ nhất, Tích cực và chủ động hội nhập, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tiếp tục kiên trì đưa ra giải pháp thực hiện thành công Nghị định 60, đưa TTCK gần hơn với thị trường vốn quốc tế và nhà đầu tư nước ngoài; hoàn thành mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán trên bảng xếp hạng của MSCI; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam huy động vốn và niêm yết trên TTCK quốc tế;

Thứ hai, cải cách căn bản hoạt động quản lý nhà nước về chào bán, phát hành theo hướng tháo gỡ các điều kiện về chào bán, đưa thị trường vốn gần hơn với các loại hình doanh nghiệp. Khi hệ thống pháp lý đồng bộ, UBCK sẽ cân nhắc việc cho áp dụng cơ chế chào bán, phát hành dựa trên việc công bố thông tin đầy đủ; tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm trên TTCK (CKPS, các loại trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, các trái phiếu chứng khoán hóa...). Mục tiêu là đưa TTCK trở thành kênh huy động vốn chủ đạo cho nền kinh tế, cho mọi loại hình doanh nghiệp, cho cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng tốt...

Theo ông Long, TTCK đã có 15 năm phát triển và nhà đầu tư có nhiều trải nghiệm và có thể đảm đương được trách nhiệm tự đánh giá hoạt động hiệu quả của DN để đưa ra quyết định đầu tư dựa trên cơ sở thông tin công bố được đầy đủ, kịp thời và chính xác.

Thứ ba, chú trọng hoạt động quản trị công ty và công bố thông tin trên TTCK, từng bước nâng cao chất lượng quản trị công ty và thông tin công bố tiệm cận chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Thứ tư, các giải pháp đột phá để hiện đại hóa hạ tầng công nghệ TTCK, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả của TTCK; cải cách mô hình tổ chức của SGDCK, VSD theo thông lệ quốc tế; hoàn tất công tác tái cấu trúc các định chế trung gian; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, giám sát, cưỡng chế thực thi của UBCKNN. Các giải pháp đột phá về công nghệ, áp dụng đồng bộ từ Sở, trung tâm lưu ký, các cơ chế giao dịch theo thông lệ quốc tế, các hoạt động kiểm soát quản trị rủi ro, đòi hỏi hạ tầng công nghệ, như một công nghệ để tăng tính cạnh tranh của thị trường lên.

Phương Mai
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.