(ĐTCK) (ĐTCK) Ngày 7/10 tới, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) sẽ tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến về Thông tư hướng dẫn giao dịch chứng khoán.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch chứng khoán lần này có rất nhiều điểm mới so với Thông tư 74/2011/TT-BTC, đặc biệt là trong quy định về giao dịch trong ngày (T+0).

Cụ thể, nhà đầu tư được phép giao dịch ngược chiều (mua, bán) cùng 1 cổ phiếu trong ngày đối với phiên khớp lệnh liên tục và chỉ áp dụng đối với cổ phiếu trong rổ chỉ số VN30, HNX30 và chứng chỉ các quỹ đầu tư niêm yết trên SGDCK; không được thực hiện các hoạt động giao dịch mua bán trong ngày đối với giao dịch lô lẻ, giao dịch thỏa thuận.

Cuối ngày, số cổ phiếu mua vào phải lớn hơn số cổ phiếu bán ra, nếu không, NĐT phải được phía CTCK ứng chứng khoán cho vay.

Dự thảo cũng quy định, CTCK phải có vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ đạt từ 800 tỷ đồng trở lên tại báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận mới được cung cấp dịch vụ T+0.

Ngoài ra, Dự thảo cũng quy định, cấm các tổ chức phát hành công bố thông tin về các mức giá dự kiến thực hiện khi giao dịch cổ phiếu quỹ.

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.