(ĐTCK) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đang tập trung tổ chức triển khai các sản phẩm, chế độ mới áp dụng cho CTCK như: giao dịch mua bán trong ngày; bán chứng khoán đang trở về; chế độ kế toán mới theo Thông tư 210/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính...

Để thúc đẩy tái cơ cấu CTCK, phát triển các tổ chức này theo chiều sâu, trong năm 2016, UBCK sẽ ban hành Quy chế giao dịch ký quỹ mới; nghiên cứu sửa đổi Quyết định 105/2013/QĐ-UBCK của UBCK về ban hành Quy chế hướng dẫn thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho CTCK. UBCK còn tổ chức đánh giá hoạt động của các CTCK sau 16 năm phát triển, để xây dựng định hướng phát triển các CTCK trong giai đoạn tới.

Liên quan đến nỗ lực nâng cao tính tuân thủ của các tổ chức kinh doanh chứng khoán, UBCK sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các CTCK, thực hiện kiểm tra từ 8 - 10 CTCK và ngân hàng lưu ký trong năm 2016.

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.