(ĐTCK) Sau tháng mua ròng kỷ lục nhất kể từ đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài đã hãm mạnh giao dịch và quay ra bán ròng những phiên đầu tháng 9, với tổng giá trị trong tuần qua đạt hơn 55 tỷ đồng.

Thống kê tuần qua trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 2 phiên mua ròng và 2 phiên bán ròng vào giữa tuần. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 769.530 đơn vị, nhưng giá trị là bán ròng 74,28 tỷ đồng; trái với tuần trước bán ròng về khối lượng 417.640 đơn vị, nhưng mua ròng 224,23 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào 38,61 triệu đơn vị, giá trị 1.257,24 tỷ đồng (giảm 8,92% về lượng và 22,56% về giá trị so với tuần trước đó) và bán ra 37,84 triệu đơn vị, giá trị 1.331,52 tỷ đồng (giảm 11,6% về lượng và 4,85% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 5-8/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

5/9

10.732.320

8.763.340

1.968.980

387.140

327.350

59.790

6/9

8.945.290

10.280.850

-1.335.560

300.740

353.250

-52.510

7/8

12.049.380

12.735.300

-685.920

335.170

421.850

-86.680

8/9

6.880.490

6.058.460

822.030

234.190

229.070

5.120

Tổng

38.607.480

37.837.950

769.530

1.257.240

1.331.520

-74.280

Tương tự, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 2 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 508.016 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 0,27 tỷ đồng, giảm mạnh 72,29% về lượng và 98,14% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào với khối lượng 4,02 triệu đơn vị, giá trị 58,74 tỷ đồng (giảm 7,67% về lượng nhưng tăng nhẹ 6,28% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 3,51 triệu đơn vị, giá trị 58,47 tỷ đồng (tăng 39,31% về lượng và 43,34% so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 5-8/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

5/9

968.102

515.789

452.313

13.940

5.940

8.000

6/9

1.494.800

1.343.130

151.670

22.640

21.130

1.510

7/8

724.605

1.009.900

-285.295

10.350

18.890

-8.540

8/9

834.230

644.902

189.328

11.810

12.510

-700

Tổng

4.021.737

3.513.721

508.016

58.740

58.470

270

Trong khi đó, trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng 4 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 426.290 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 18,19 tỷ đồng, giảm 59,7% về lượng và 56,59% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,19 triệu đơn vị, giá trị 38,43 tỷ đồng (tăng mạnh 157,55% về lượng nhưng giảm 24,68% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,77 triệu đơn vị, giá trị 20,24 tỷ đồng (tăng mạnh gấp hơn 14 lần về lượng và tăng 121,93% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ 5-8/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

5/9

267.340

79.900

187.440

15.090

4.690

10.400

6/9

151.165

20.000

131.165

4.190

890

3.300

7/8

2.718.805

2.642.595

76.210

16.430

13.490

2.940

8/9

55.100

23.625

31.475

2.720

1.170

1.550

Tổng

3.192.410

2.766.120

426.290

38.430

20.240

18.190

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 1,7 triệu đơn vị, giảm 31,17% so với tuần trước. Tuy nhiên, tổng giá trị là bán ròng 55,82 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua ròng 280,61 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, PLX là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong tuần qua về giá trị đạt 56,26 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 840.100 đơn vị.

Tiếp theo đó là 2 mã lớn gồm VNM được mua ròng 168.160 đơn vị, giá trị 25,72 tỷ đồng và GAS được mua ròng 299.390 đơn vị, giá trị 20,22 tỷ đồng.

Tuy nhiên, xét về khối lượng, ITA là cổ phiếu dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh với 1,34 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 5,44 tỷ đồng. Tiếp đó. SSI được mua ròng 1,09 triệu đơn vị, giá trị 20,01 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất NVL với hơn 1,96 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 116,52 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, MSN bị bán ròng gần 1,6 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 75,4 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, HUT là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 10,19 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 1,13 triệu đơn vị. Tiếp đó, VGC được mua ròng 8,3 tỷ đồng (411.600 đơn vị).

Tuy nhiên, SHB vẫn là mã dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng với 1,37 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng 8,02 tỷ đồng.

Trong khi đó, PVS tiếp tục dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh, với khối lượng bán ròng đạt 1,01 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 16,65 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là CEO với 455.830 đơn vị, giá trị 4,62 tỷ đồng; VCG với 208.800 đơn vị, giá trị 6,02 tỷ đồng; PHC với 187.300 đơn vị, giá trị 2,87 tỷ đồng; PDB với 114.500 đơn vị, giá trị 1,64 tỷ đồng…

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.