(ĐTCK) Thị trường tiếp tục có một tuần giao dịch không mấy tích cực khi các chỉ số cùng quay đầu điều chỉnh và thanh khoản sụt giảm khá mạnh (nếu không tính giao dịch thỏa thuận đột biến MSN). Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài vẫn giữ xu thế mua ròng với hơn 400 tỷ đồng, sau khi đã mua ròng hơn 1.400 tỷ đồng trong tuần trước.

Thống kê tuần qua trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên mua ròng và 1 phiên bán ròng duy nhất ngày 20/4. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 13,43 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng 431,94 tỷ đồng, giảm 52,9% về lượng và 67,71% về giá trị so với tuần trước đó.

Đáng chú ý, trong tuần này, khối ngoại đã tăng đột biến lượng mua và bán bởi giao dịch thỏa thuận khủng cổ phiếu MSN trong phiên cuối tuần khi mua vào 54,83 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 2.303 tỷ đồng và bán ra hơn 60 triệu cổ phiếu, giá trị 2.520,7 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào 108,71 triệu đơn vị, giá trị 4.236,15 tỷ đồng (tăng 92,58% về lượng và 70,29% về giá trị so với tuần trước đó) và bán ra 95,28 triệu đơn vị, giá trị 3.804,21 tỷ đồng (tăng mạnh 241% về lượng và 230,86% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 17-21/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/4

5.363.760

3.792.160

1.571.600

277.090

159.120

117.970

18/4

19.262.280

10.665.660

8.596.620

760.960

523.080

237.880

19/4

8.434.660

6.237.800

2.196.860

302.280

198.110

104.170

20/4

4.868.830

10.256.490

-5.387.660

217.760

248.160

-30.400

21/4

70.784.650

64.331.360

6.453.290

2.678.060

2.675.740

2.320

Tổng

108.714.180

95.283.470

13.430.710

4.236.150

3.804.210

431.940

Trái lại, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1 phiên duy nhất ngày cuối tuần 21/4 và 4 phiên bán ròng liên tiếp trước đó. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 11,65 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 56,24 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua ròng gần 1,2 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 42,31 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 5,09 triệu đơn vị, giá trị 81,74 tỷ đồng (giảm 27,14% về lượng và 25,7% giá trị so với tuần trước) và bán ra 16,74 triệu đơn vị, giá trị 137,98 tỷ đồng (tăng 189,19% về lượng và 103,81% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 17-21/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/4

712.200

3.467.734

-2.755.534

12.490

26.740

-14.250

18/4

1.409.800

6.828.776

-5.418.976

21.530

52.760

-31.230

19/4

1.147.810

3.521.226

-2.373.416

16.020

30.880

-14.860

20/4

686.000

1.447.980

-761.980

12.420

13.290

-870

21/4

1.132.600

1.472.706

-340.106

19.280

14.310

4.970

Tổng

5.088.410

16.738.422

-11.650.012

81.740

137.980

-56.240

Trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 829.997 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 27,06 tỷ đồng, giảm 19,54% về lượng và 22,17% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,07 triệu đơn vị, giá trị 35,1 tỷ đồng (giảm 63,34% về lượng và 72,12% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 240.300 đơn vị, giá trị 8,05 tỷ đồng (giảm 87,27% về lượng và 91,17% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ 17-21/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/4

349.000

95.600

253.400

14.370

4.780

9.590

18/4

162.300

9.300

153.000

4.680

400

4.280

19/4

274.100

72.100

202.000

4.640

1.560

3.080

20/4

186.110

62.100

124.010

6.360

1.270

5.090

21/4

98.787

1.200

97.587

5.050

35

5.015

Tổng

1.070.297

240.300

829.997

35.100

8.045

27.055

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 2,61 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 402,76 tỷ đồng, giảm mạnh 91,5% về lượng và 71,53% về giá trị so với tuần trước (mua ròng 30,74 triệu đơn vị, giá trị 1.414,92 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, VNM dẫn đầu danh mục cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 361,28 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt 2,52 triệu đơn vị.

Trong khi đó, FLC là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về khối lượng với 13,96 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 106,79 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, SSI được mua ròng 1,7 triệu cổ phiếu, giá trị 37,96 tỷ đồng và CII được mua ròng 1,16 triệu cổ phiếu, giá trị 41,81 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất MSN với khối lượng 3,73 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 151,86 tỷ đồng.

Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh tiếp theo như SCR (2,41 triệu cổ phiếu, giá trị 21,08 tỷ đồng), DCM (1,86 triệu cổ phiếu, giá trị 20,55 tỷ đồng), VIC (1,67 triệu cổ phiếu, giá trị 68,53 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, khối ngoại vẫn gom mạnh VGC và cổ phiếu này tiếp tục dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh trong tuần này, với khối lượng 1,35 triệu cổ phiếu, giá trị mua ròng 21,51 tỷ đồng.

Tiếp đó, VCG được mua ròng 766.690 cổ phiếu, giá trị 11,4 tỷ đồng và TVC được mua ròng 355.300 cổ phiếu, giá trị 4,42 tỷ đồng.

Trong khi đó, SHB tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng đạt 13,73 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 100,56 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 vẫn là VIX bị bán ròng 855.300 cổ phiếu, giá trị 4,94 tỷ đồng.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.