(ĐTCK) Cùng với việc giảm khá mạnh cả lượng mua và bán, nhà đầu tư nước ngoài cũng hãm mạnh giá trị bán ròng trong tuần qua với giá trị chưa tới 30 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong khi cổ phiếu VCB tiếp tục bị ồ ạt bán ra thì mã khác trong nhóm ngân hàng là CTG và SHB lại được mua ròng mạnh nhất.

Thống kê tuần qua trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên mua ròng và 2 phiên bán ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 624.220 đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng 769.530 đơn vị; tổng giá trị bán ròng tương ứng 40,5 tỷ đồng, giảm 89,5% so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào 56,23 triệu đơn vị, giá trị 1.878,84 tỷ đồng (giảm 11,25% về lượng và 34,1% về giá trị so với tuần trước đó) và bán ra 56,86 triệu đơn vị, giá trị 1.919,34 tỷ đồng (giảm 36,52% về lượng và 40,7% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 18-22/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/9

8.424.780

9.147.060

-722.280

283.740

349.960

-66.220

19/9

15.527.870

18.065.160

-2.537.290

522.890

494.450

28.440

20/9

12.389.140

11.047.730

1.341.410

427.860

420.360

7.500

21/9

9.367.280

8.044.500

1.322.780

325.800

338.690

-12.890

22/9

10.525.090

10.553.930

-28.840

318.550

315.880

2.670

Tổng

56.234.160

56.858.380

-624.220

1.878.840

1.919.340

-40.500

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 4,43 triệu đơn vị, tăng mạnh hơn 335% so với tuần trước; tuy nhiên tổng giá trị là bán ròng 0,97 tỷ đồng, trái với tuần trước mua ròng tới 51,97 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào với khối lượng 13,09 triệu đơn vị, giá trị 149,64 tỷ đồng (tăng 51,55% về lượng nhưng nhưng giảm 14,2% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 8,66 triệu đơn vị, giá trị 150,61 tỷ đồng (tăng 13,64% về lượng và gần 23% so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 18-22/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/9

407.100

1.482.100

-1.075.000

6.900

23.140

-16.240

19/9

3.811.390

2.729.333

1.082.057

48.780

45.260

3.520

20/9

7.012.950

1.816.590

5.196.360

65.030

34.090

30.940

21/9

1.029.301

1.745.525

-716.224

17.470

28.630

-11.160

22/9

831.400

886.342

-54.942

11.460

19.490

-8.030

Tổng

13.092.141

8.659.890

4.432.251

149.640

150.610

-970

Tuy nhiên, trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 24.473 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 17,9 tỷ đồng, giảm 94,36% về lượng và 40,51% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 625.266 đơn vị, giá trị 34,7 tỷ đồng (cùng giảm hơn 63% cả về lượng và giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 600.793 đơn vị, giá trị 16,8 tỷ đồng (giảm 52,67% về lượng và 74,32% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ 18-22/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/9

177.100

135.900

41.200

10.060

5.870

4.190

19/9

105.100

209.200

-104.100

5.850

3.690

2.160

20/9

141.900

83.890

58.010

8.700

1.860

6.840

21/9

81.700

74.220

7.480

4.640

1.910

2.730

22/9

119.466

97.583

21.883

5.450

3.470

1.980

Tổng

625.266

600.793

24.473

34.700

16.800

17.900

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 3,83 triệu đơn vị, trong khi tuần trước bán ròng 24,75 triệu đơn vị. Tổng giá trị vẫn là bán ròng 23,57 tỷ đồng, giảm mạnh 92,23% so với tuần trước bán ròng 303,47 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, HPG là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong tuần qua về giá trị đạt 106,46 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 2,8 triệu đơn vị.

Còn xét về khối lượng, cổ phiếu CTG dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh với 4,15 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 80,87 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, SSI được mua ròng 1,87 triệu đơn vị, giá trị 48,2 tỷ đồng; SBT được mua ròng 1,43 triệu đơn vị, giá trị 40,32 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất MSN và VCB với giá trị cùng đạt hơn 103 tỷ đồng, tương đương khối lượng lần lượt 1,92 triệu đơn vị và 2,74 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, xét về khối lượng, cặp đôi PVD và KBC là dẫn đầu danh mục cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, lần lượt đạt 2,97 triệu đơn vị, giá trị 41,76 tỷ đồng và 2,93 triệu đơn vị, giá trị 42,63 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, SHB là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 8,2 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 66,48 tỷ đồng.

Còn VGC lùi về vị trí thứ 2 khi được mua ròng 380.582 đơn vị, giá trị 8,33 tỷ đồng.

Trong khi đó, PVS tiếp tục dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh, với khối lượng bán ròng đạt 3,3 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 54,25 tỷ đồng.

Tiếp đó, VKC bị bán ròng 551.538 đơn vị, giá trị 4,09 tỷ đồng; PVE với 265.800 đơn vị, giá trị 2,21 tỷ đồng; VCG với 254.000 đơn vị, giá trị 5,33 tỷ đồng; PHC với 238.800 đơn vị, giá trị 3,36 tỷ đồng…

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.