(ĐTCK) Tuần qua, khối ngoại đã tạo sức ép khá lớn lên thị trường khi ồ ạt bán mạnh các cổ phiếu bluechip với tâm điểm là "ông lớn" VNM và có tuần bán ròng kỷ lục, đạt hơn 810 tỷ đồng trên cả 2 sàn.

Thống kê tuần qua trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp.

Tổng cộng khối ngoại mua vào 23,63 triệu đơn vị, giá trị 1.004,01 tỷ đồng (giảm 26,73% về lượng và 32,94% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 37,13 triệu đơn vị, giá trị 1.0804,06 tỷ đồng (giảm 36,88% về lượng và 12,89% về giá trị so với tuần trước).

Qua đó, khối này đã bán ròng 13,5 triệu cổ phiếu, giảm 49,2 so với tuần trước đó. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 800,05 tỷ đồng, tăng 39,44% so với tuần trước đó.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 21-25/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

21/11

4.365.670

8.069.700

-3.704.030

230.930

357.270

-126.340

22/11

4.069.970

6.311.600

-2.241.630

294.450

383.820

-89.370

23/11

4.903.470

5.270.680

-367.210

203.740

272.260

-68.520

24/11

4.381.220

7.847.870

-3.466.650

99.880

323.030

-223.150

25/11

5.911.950

9.631.230

-3.719.280

175.010

467.680

-292.670

Tổng

23.632.280

37.131.080

-13.498.800

1.004.010

1.804.060

-800.050

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2 phiên cuối tuần và mua ròng 3 phiên đầu tuần.

Tổng cộng khối ngoại đã mua ròng 11.583 đơn vị, trong khi tuần trước đó bán ròng 4,9 triệu đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là bán ròng 10,54 tỷ đồng, giảm 17,46% so với tuần trước.

Trong đó, khối ngoại mua vào với khối lượng 4,69 triệu đơn vị, giá trị 131,22 tỷ đồng (tăng 13,94% về lượng và 95,5% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 4,67 triệu đơn vị, giá trị 141,76 tỷ đồng (giảm 48,12% về khối lượng nhưng tăng 77,44% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 21-25/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

21/11

551.169

1.145.745

-594.576

5.220

18.300

-13.080

22/11

989.463

1.749.480

-760.017

14.670

32.610

-17.940

23/11

1.227.700

299.540

928.160

19.240

5.210

14.030

24/11

635.641

361.185

274.456

9.440

5.830

3.610

25/11

1.282.020

1.118.460

163.560

82.650

79.810

2.840

Tổng

4.685.993

4.674.410

11.583

131.220

141.760

-10.540

Tổng cộng trên cả 2 sàn, khối ngoại đã bán ròng 13,49 triệu đơn vị, giảm 57,13 so với tuần trước đó. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 810,59 tỷ đồng, tăng 38,2% so với tuần trước.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, CII tiếp tục là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất tuần qua, với khối lượng mua ròng 2,43 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 72,18 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, DLG được mua ròng 2 triệu cổ phiếu, giá trị 9,75 tỷ đồng; PVD được mua ròng 896.130 cổ phiếu, giá trị 20,29 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu lớn VNM tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất đạt 4,72 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng đạt 583,13 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại còn thỏa thuận 1,68 triệu cổ phiếu VNM, giá trị 314,52 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là các cổ phiếu lớn khác như HPG bị bán ròng 1,68 triệu cổ phiếu, giá trị 69,84 tỷ đồng; VIC bị bán ròng 1,6 triệu cổ phiếu, giá trị 67,41 tỷ đồng; BID bị bán ròng 1,55 triệu cổ phiếu, giá trị 14,77 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, HUT là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, với khối lượng mua ròng đạt 13,81 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 2 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, PLC được mua ròng 223.700 cổ phiếu, giá trị 6,2 tỷ đồng.

Trái lại, PVS là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất đạt 1,68 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 30,28 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, VCG bị bán ròng 176.700 cổ phiếu, giá trị 2,84 tỷ đồng.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.