(ĐTCK) Tuần qua, trong khi tâm lý nhà đầu tư trong nước giao dịch khá thận trọng thì lực cung ngoại đã tác động khá tiêu cực tới thị trường khi bán ròng mạnh các cổ phiếu lớn như VNM, VIC, cùng các mã bất động sản như FLC, HQC, VCG.

Thống kê tuần qua trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên bán ròng và duy nhất 1 phiên mua ròng vào giữa tuần ngày 16/11.

Tổng cộng khối ngoại mua vào 32,25 triệu đơn vị, giá trị 1.497,18 tỷ đồng (giảm hơn 7% về lượng nhưng tăng 8,23% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 58,83 triệu đơn vị, giá trị 2.070,94 tỷ đồng (tăng 58,97% về lượng và 57,18% về giá trị so với tuần trước).

Qua đó, khối này đã bán ròng 26,58 triệu cổ phiếu, gấp 11,5 lần so với tuần trước đó. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 573,76 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 65,76 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 14-18/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

14/11

7.328.150

19.228.980

-11.900.830

250.330

517.160

-266.830

15/11

7.498.480

9.937.910

-2.439.430

253.450

374.220

-120.770

16/11

4.848.240

5.618.650

-770.410

278.400

258.310

20.090

17/11

6.371.060

13.439.010

-7.067.950

450.170

498.500

-48.330

18/11

6.206.790

10.604.970

-4.398.180

264.830

422.750

-157.920

Tổng

32.252.720

58.829.520

-26.576.800

1.497.180

2.070.940

-573.760

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3 phiên cuối tuần và mua ròng 2 phiên đầu tuần.

Tổng cộng khối ngoại đã bán ròng 4,9 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 12,77 tỷ đồng, tăng 505,34% về lượng và gần 158% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối ngoại mua vào với khối lượng 4,11 triệu đơn vị, giá trị 67,12 tỷ đồng (giảm 26,98% về lượng và 19,63% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 9,01 triệu đơn vị, giá trị 79,89 tỷ đồng (tăng 39,88% về khối lượng nhưng giảm 9,69% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 14-18/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

14/11

903.417

1.791.141

-887.724

19.680

19.500

180

15/11

1.319.000

1.283.515

35.485

20.800

10.960

9.840

16/11

1.005.050

1.445.371

-440.321

11.210

16.020

-4.810

17/11

493.207

2.727.457

-2.234.250

9.900

21.210

-11.310

18/11

392.010

1.763.244

-1.371.234

5.530

12.200

-6.670

Tổng

4.112.684

9.010.728

-4.898.044

67.120

79.890

-12.770

Tổng cộng trên cả 2 sàn, khối ngoại đã bán ròng 31,47 triệu đơn vị, gấp hơn 10 lần so với tuần trước đó. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 586,53 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua ròng 60,81 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, CII tiếp tục là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất tuần qua, với khối lượng mua ròng 1,57 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 51,53 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, ASM được mua ròng 879.300 cổ phiếu, giá trị 12,93 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu lớn VNM bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt hơn 181 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng 1,32 triệu cổ phiếu. Ngoài ra, khối ngoại còn thỏa thuận 1,87 triệu cổ phiếu VNM, giá trị 260 tỷ đồng.

Chính sức ép lớn từ khối ngoại đến trụ cột VNM khiến cổ phiếu này gặp bất lợi và đã liên tiếp có những phiên giảm điểm, tác động tiêu cực tới thị trường tuần qua.

Tuy nhiên, xét về khối lượng, các cổ phiếu bất động sản dẫn đầu danh mục bị bán ròng, trong đó, FLC bị bán ròng 6,36 triệu cổ phiếu, giá trị 43,46 tỷ đồng.

Tiếp đó, HQC bị bán ròng 3,04 triệu cổ phiếu, giá trị 13,94 tỷ đồng và VIC bị bán ròng 2,25 triệu cổ phiếu, giá trị 82,35 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, TIG vươn lên vị trí dẫn đầu, với khối lượng mua ròng đạt 445.000 cổ phiếu, giá trị hơn 2 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, IVS được mua ròng 359.100 cổ phiếu, giá trị 5,3 tỷ đồng và HUT được mua ròng 310.000 cổ phiếu, giá trị 3,77 tỷ đồng.

Trái lại, VCG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt hơn 15 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng 972.300 cổ phiếu.

Còn xét về khối lượng, cổ phiếu KLF dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh đạt hơn 4 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 7,62 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, VCG bị bán ròng 972.300 cổ phiếu, giá trị 1,78 tỷ đồng.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.