(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài đã giảm hơn nửa khối lượng và giá trị bán ròng trong tuần cuối tháng 8 so với tuần trước đó, tuy nhiên, danh mục bán ròng mạnh của khối này vẫn tập trung vào các cổ phiếu lớn trong khi mua vào các cổ phiếu đầu cơ.

Trên sàn HOSE, dù vẫn thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp nhưng sau tuần bán ròng kỷ lục, nhà đầu tư ngoại đã hãm mạnh, với tổng khối lượng bán ròng 14,62 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 568,21 tỷ đồng, giảm 38% về khối lượng và 47,33% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối ngoại mua vào 30,37 triệu đơn vị, giá trị 928,08 tỷ đồng (giảm 17% về lượng và gần 36% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 44,99 triệu đơn vị, giá trị 1.496,29 tỷ đồng (giảm 25,27% về lượng và 47,33% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 22-26/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

22/8

7.379.590

11.962.100

-4.582.510

256.630

387.020

-130.390

23/8

8.225.980

13.004.430

-4.778.450

228.430

406.230

-177.800

24/8

5.082.690

8.013.420

-2.930.730

156.730

255.440

-98.710

25/8

5.282.840

7.532.180

-2.249.340

190.100

257.210

-67.110

26/8

4.399.040

4.473.100

-74.060

96.190

190.390

-94.200

Tổng

30.370.140

44.985.230

-14.615.090

928.080

1.496.290

-568.210

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước có 4 phiên mua ròng và 1 phiên bán ròng duy nhất ngày 25/8, với khối lượng mua ròng 3,18 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 45,02 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 2,84 triệu đơn vị, trị giá 18,97 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại mua vào 7,17 triệu đơn vị, giá trị 103,08 tỷ đồng (tăng 56,18% về khối lượng và 17,3% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 3,99 triệu đơn vị, giá trị 58,06 tỷ đồng (giảm 46,35% về khối lượng và 45,66% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 22-26/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

22/8

1.161.847

277.681

884.166

23.160

4.120

19.040

23/8

964.720

649.350

315.370

19.650

13.140

6.510

24/8

866.200

529.454

336.746

15.530

10.710

4.820

25/8

857.600

886.780

-29.180

9.910

12.070

-2.160

26/8

3.323.040

1.646.800

1.676.240

34.830

18.020

16.810

Tổng

7.173.407

3.990.065

3.183.342

103.080

58.060

45.020

Tổng cộng tuần qua trên hai sàn, khối ngoại đã bán ròng 11,43 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 523,19 tỷ đồng, giảm 56,77% về lượng và 52,34% về giá trị so với tuần trước. Trong tuần trước, khối này bán ròng 26,44 triệu đơn vị, giá trị 1.097,74 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trong tuần qua, NKG là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 38,87 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng 1,09 triệu đơn vị. Tiếp theo, KBC và PVT lần lượt được mua ròng 21,26 tỷ đồng và 17,82 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng hơn 1,1 triệu đơn vị.

Còn xét về khối lượng, DLG dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh đạt 1,23 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 6,69 tỷ đồng.

Trái lại, khối ngoại bán ròng mạnh các cổ phiếu lớn. Cụ thể, PVD bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng đạt 4,06 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 107,68 tỷ đồng.

Còn xét về giá trị, VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất đạt 139,93 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng 3,17 triệu đơn vị.

Ngoài ra, khối ngoại bán ròng khá mạnh các cổ phiếu khác như TTF (3,1 triệu đơn vị, trị giá 26,97 tỷ đồng), BID ( 2,76 triệu đơn vị, trị giá 45,21 tỷ đồng), HBC (1,89 triệu đơn vị, trị giá 53,69 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, PVS là mã dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh trong tuần qua, đạt 960.000 đơn vị, trị giá 20,71 tỷ đồng. Tiếp đó, BVS được mua ròng 512.920 đơn vị, giá trị 7,76 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VNR là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng đạt 335.600 đơn vị, giá trị 6,85 ỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là HKB bị bán ròng 207.500 đơn vị, giá trị tương ứng 1,81 tỷ đồng.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.