(ĐTCK) Sau những tuần mua ròng mạnh, nhà đầu tư đã chuyển sang xu hướng bán ròng khá mạnh trên sàn HOSE trong tuần qua. Trong đó, tâm điểm bán ra của khối này là cổ phiếu lớn VIC với giá trị bán ròng lên tới gần 250 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua ròng duy nhất phiên 11/8 và bán ròng 4 phiên, với tổng khối lượng bán ròng 16,3 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 366,72 tỷ đồng, trong khi tuân trước mua ròng 4,56 triệu đơn vị, giá trị 219,79 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại mua vào 31,73 triệu đơn vị, giá trị 1.456,27 tỷ đồng (giảm 25,94% về lượng và 6,35% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 48,03 triệu đơn vị, giá trị 1.831,99 tỷ đồng (tăng 25,46% về lượng và 36,23% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 8-12/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

8/8

4.889.090

9.773.430

-4.884.340

171.840

302.460

-130.620

9/8

5.734.190

13.179.580

-7.445.390

272.720

392.560

-119.840

10/8

5.016.110

8.566.240

-3.550.130

234.910

317.770

-82.860

11/8

10.016.840

9.600.770

416.070

420.430

380.860

39.570

128

6.075.090

6.908.860

-833.770

365.370

438.340

-72.970

Tổng

31.731.320

48.028.880

-16.297.560

1.465.270

1.831.990

-366.720

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước có 4 phiên mua ròng và 1 phiên bán ròng duy nhất ngày 10/8, với khối lượng mua ròng 4,04 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 52,79 tỷ đồng, giảm 58,17% về lượng và 59,3% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối ngoại mua vào 6,52 triệu đơn vị, giá trị 118,83 tỷ đồng (giảm 47% về khối lượng và 35,34% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 2,48 triệu đơn vị, giá trị 66,04 tỷ đồng (giảm 6,8% về khối lượng nhưng tăng 22,14% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 8-12/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

8/8

875.600

236.009

639.591

17.170

6.160

11.010

9/8

1.247.004

169.600

1.077.404

19.550

3.170

16.380

10/8

1.183.900

873.676

310.224

23.280

30.510

-7.230

11/8

1.625.600

468.633

1.156.967

31.020

14.660

16.360

128

1.584.600

728.568

856.032

27.810

11.540

16.270

Tổng

6.516.704

2.476.486

4.040.218

118.830

66.040

52.790

Tổng cộng tuần qua trên hai sàn, khối ngoại đã bán ròng 12,26 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 313,93 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua ròng 14,22 triệu đơn vị, giá trị 349,51 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trong tuần qua, VNM là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 162,56 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng hơn 1 triệu đơn vị.

Còn xét về khối lượng, FLC dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh đạt 3,16 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 18,15 tỷ đồng. Đứng thứ 2 vẫn là PVT được mua ròng 1,93 triệu đơn vị, trị giá 30,36 tỷ đồng.

Trái lại, VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất đạt 5,37 triệu đơn vị, trị giá tương ứng 246,52 tỷ đồng. Tiếp đó, KDH bị bán ròng 5,4 triệu đơn vị, giá trị 129,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu dẫn đầu danh mục bị bán ròng ở tuần trước là HBC dù tiếp tục bị khối ngoại đẩy mạnh bán ròng nhưng đã lùi về vị trí thứ 3, với khối lượng bán ròng đạt 3,68 triệu đơn vị, trị giá 93,42 tỷ đồng, tăng mạnh so với tuần trước (bán ròng 1,86 triệu đơn vị, trị giá 45,3 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, dù khối ngoại hãm mua vào nhưng PVS vẫn là mã dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh trong tuần qua, đạt 2,04 triệu đơn vị, trị giá 40,29 tỷ đồng (trong tuần trước bán ròng 3,29 triệu đơn vị, trị giá 56,94 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, AAA là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng đạt 572.600 đơn vị, giá trị 6,11 ỷ đồng.

Tuy nhiên, xét về giá trị, AAA là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất đạt 422.200 đơn vị, giá trị tương ứng 14,17 tỷ đồng.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.