(ĐTCK) Sau tuần bán ròng kỷ lục lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, nhà đầu tư nước ngoài đã hãm mạnh đà bán ra, tuy nhiên, việc tập trung bán các cổ phiếu lớn khiến khối này bán ròng hơn 230 tỷ đồng trong tuần qua.

Trên sàn HOSE, khối ngoại đã thực hiện 1 phiên mua ròng vào đầu tuần ngày 29/8 và 3 phiên bán ròng, với tổng khối lượng bán ròng 6,79 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 273,6 tỷ đồng, giảm 52,49% về khối lượng và 51,8 % về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối ngoại mua vào 30,06 triệu đơn vị, giá trị 1.445,21 1.453,52 tỷ đồng (giảm nhẹ 1% về lượng nhưng tăng 55,73% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 36,67 triệu đơn vị, giá trị 1.750,26 tỷ đồng (giảm 18% về lượng nhưng tăng 16,97% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 29/8-1/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

29/8

4.947.170

5.426.640

-479.470

298.400

246.380

52.020

30/8

8.209.230

8.755.790

-726.560

346.120

462.960

-116.820

31/8

8.669.370

9.258.340

-588.970

521.910

522.620

-30.720

1/9

8.231.490

13.229.040

-4.997.550

577.180

764.680

-187.500

Tổng

30.057.260

 36.669.810  -6.792.550  1.445.210  1.750.260 -273.600

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước có 3 phiên mua ròng và 1 phiên bán ròng duy nhất ngày 29/8, với khối lượng mua ròng 1,58 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 43,16 tỷ đồng, giảm 50,49% về lượng và 4,13% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối ngoại mua vào 6,06 triệu đơn vị, giá trị 113,21 tỷ đồng (giảm 15,52% về khối lượng nhưng tăng 9,83% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 4,48 triệu đơn vị, giá trị 70,05 tỷ đồng (tăng 12,38% về khối lượng nhưng giảm 4,13% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 29/8-1/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

29/8

1.300.900

2.225.478

-924.578

25.310

25.750

-440

30/8

2.385.300

474.205

1.911.095

34.570

6.850

27.720

31/8

1.303.100

964.626

338.474

31.710

17.950

13.760

1/9

1.070.970

819.770

251.200

21.620

19.500

2.120

Tổng

6.060.270

4.484.079

1.576.191

113.210

70.050

43.160

Tổng cộng tuần qua trên hai sàn, khối ngoại đã bán ròng 5,21 triệu đơn vị, giảm 54,42% so với tuần trước. Tổng giá trịbán ròng tương ứng 230,44 tỷ đồng, giảm 79% so với tuần bán ròng kỷ lục 1.097,74 tỷ đồng trước đó.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trong tuần qua, GAS là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 0,53 triệu đơn vị, giá trị đạt 33,94 tỷ đồng.

Trái lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VCB với khối lượng bán ròng đạt 5,31 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 286,23 tỷ đồng. Với sức ép cung ngoại mạnh, tuần qua, VCB đã giảm khá mạnh với mức giảm 5.000 đồng (-8,7%) từ mức 57.500 đồng/CP (giá đóng cửa ngày 29/8) xuống 52.500 đồng/CP (giá đóng cửa ngày 1/9).

Ngoài ra, khối ngoại bán ròng khá mạnh các cổ phiếu khác như VNM (0,62 triệu đơn vị, trị giá 96,65 tỷ đồng), PVD ( 2,21 triệu đơn vị, trị giá 56,61 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, HUT là mã dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh trong tuần qua, đạt 2,13 triệu đơn vị, trị giá 25,21 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, SCR là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 1,28 triệu đơn vị, giá trị 13,08 tỷ đồng.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.