(ĐTCK) Không còn cách nào khác, chúng ta phải hoàn thiện thể chế nhằm mục tiêu để thị trường chứng khoán hoạt động năng động, minh bạch, tính thị trường phải cao hơn, phù hợp với thông lệ quốc tế, có như vậy mới hoàn thiện kinh tế thị trường. Thể chế càng hoàn thiện thì kinh tế phát triển càng cao.

Đề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán được Chính phủ phê duyệt, gồm nâng cao chất lượng doanh nghiệp, hàng hóa, hợp nhất sàn giao dịch để chúng ta năng động hơn, hiệu quả hơn, đáp ứng các yêu cầu mới, hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế.

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Năm 2015 là năm tập trung cao để thực hiện kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp, gần 400 doanh nghiệp Nhà nước phải cổ phần hóa trong năm nay, một mặt cổ phần hóa để doanh nghiệp Nhà nước hoạt động tốt hơn, mặt khác thị trường có thêm nhiều hàng hóa tốt hơn, để huy động vốn tốt hơn.

Hai mặt này có quan hệ biện chứng với nhau, thúc đẩy nhau, thị trường chứng khoán phát triển, hoạt động tốt thì doanh nghiệp sẽ phát triển, doanh nghiệp phát triển sẽ giúp thị trường chứng khoán có nhiều hàng hóa tốt, có sức hấp dẫn, thúc thị trường chứng khoán phát triển.

Cùng với đó, trong Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội 11 đã thông qua, Đảng và Nhà nước khuyến khích hình thành loại hình doanh nghiệp cổ phần, đây là hình thức xã hội hóa vốn đầu tư của xã hội.

Thông qua không chỉ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước mà thúc đẩy hình thành doanh nghiệp cổ phần của các thành phần kinh tế và niêm yết, mua bán cổ phần, cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước phải gắn liền với niêm yết trên TTCK. Có như vậy mới đạt yêu cầu, vừa thúc đẩy thị trường phát triển vừa khiến doanh nghiệp hoạt động công khai, minh bạch hơn trong kinh tế thị trường.

(Trích phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân Ất Mùi - 2015 tại Sở GDCK Hà Nội)

Đặc san BCTN 2015
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.