(ĐTCK) Theo Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN, trong tháng 2 vừa qua, thường trực Ban chỉ đạo đã thẩm tra và trình Thủ tướng Chính phủ phương án sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016-2020. 

Dự kiến, Hội nghị tổng kết công tác sắp xếp, tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011-2015, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2016-2020, sẽ được tổ chức trong tháng 3 này, qua đó tiếp tục thúc đẩy cổ phần hóa cả về lượng và chất.

Cũng theo Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN, trong 2 tháng đầu năm nay, cả nước đã cổ phần hóa được 20 DN, trong đó có 3 tổng công ty: Tư vấn xây dựng Việt Nam, Lâm nghiệp Việt Nam và Tổng công ty 36. Đến nay, đã thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa của 66 DN, đang xác định giá trị DN của 79 công ty, đã công bố giá trị DN của 31 công ty.

 

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.