(ĐTCK) TTCK chính thức mở cửa hoạt động tròn 17 năm cũng là thời điểm ngành chứng khoán bước sang tuổi 21 hiện diện trong nền kinh tế. 

Qua 2 thập kỷ tạo dựng, với sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngành chứng khoán đã đạt được những thành quả ngoài sức tưởng tượng.

Các cấu phần thị trường đã dần được hoàn thiện, trong đó, thị trường cổ phiếu, trái phiếu chính phủ phát triển vượt bậc so với những năm đầu, thị trường phái sinh cũng đã sẵn sàng cho ngày khai mở.

Cách đây vài năm, chắc rất ít người tin rằng, Chính phủ có thể huy động được lượng vốn lớn kỳ hạn 20 - 30 năm với lãi suất thấp để đầu tư phát triển đất nước.

Tuy nhiên, hiện nay, với sự hợp sức và nỗ lực của toàn hệ thống, việc huy động vốn cho đầu tư phát triển của chính phủ, doanh nghiệp đã trở nên hiện hữu và khả thi trên TTCK Việt Nam, với mức vốn hóa của thị trường cổ phiếu đạt trên 56% GDP và thị trường trái phiếu chính phủ đạt trên 21% GDP của cả nước.

Trong niềm tự hào của 20 năm đầu tiên đó, chúng tôi nhận thức rất rõ rằng, còn rất nhiều việc phải làm trong nhiệm vụ xây dựng TTCK minh bạch, chuẩn mực, để tiếp tục tăng cường vai trò của TTCK trong phát triển kinh tế.

ảnh 1

Về mục tiêu xây dựng thị trường, bên cạnh các mục tiêu được đặt ra trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW nêu rõ chủ trương phát triển thị trường tài chính một cách cân bằng hơn giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn; giữa thị trường cổ phiếu và trái phiếu; giữa trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp để tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thực tế, TTCK Việt Nam đang đứng trước những cơ hội rất lớn khi Chính phủ quyết tâm cổ phần hóa DNNN gắn với trách nhiệm đưa cổ phiếu vào giao dịch trên TTCK để tăng sự minh bạch và hiệu quả.

Quá trình hội nhập khu vực và quốc tế cũng đang mở ra nhiều cơ hội để học hỏi, tiếp nhận tri thức, kinh nghiệm và những dòng vốn chuyên nghiệp vào DN, vào TTCK Việt Nam. Tôi tin rằng, các thành viên thị trường, đặc biệt là các DN niêm yết, DN đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và nhà đầu tư sẽ tiếp tục cùng góp sức kiến tạo.

Về phía Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe thị trường, đồng thời kiên định xây dựng văn hóa minh bạch, khích lệ và thúc đẩy các DN quản trị hiệu quả, phát triển bền vững.

Dù còn nhiều thách thức phía trước, nhưng tôi tin rằng, khi đã xác định được mục tiêu và con đường, niềm tin và sự nỗ lực xây dựng TTCK Việt Nam sẽ tiếp tục lan tỏa, góp sức giúp thị trường phát triển, khẳng định vai trò là một kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ đạo cho nền kinh tế, một kênh đầu tư minh bạch, chuyên nghiệp cho các chủ thể tham gia.

TTCK được dựng xây là để phụng sự cho sự phát triển của nền kinh tế. Tôi mong rằng, chúng ta sẽ cùng nhau theo đuổi những mục tiêu, những giá trị cốt lõi đã đặt ra.

Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.