(ĐTCK) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành cổ phần hóa 289 doanh nghiệp theo đúng kế hoạch; xử lý nghiêm trách nhiệm đối với lãnh đạo doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. 

Theo kế hoạch, năm nay, cả nước cần phải hoàn thành cổ phần hóa 289 doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).

Đối với 82 doanh nghiệp đã thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa, khẩn trương xác định giá trị doanh nghiệp trong quý II/2015, phấn đấu trong quý III/2015, tất cả được công bố giá trị doanh nghiệp và quý IV/2015 hoàn thành cổ phần hóa. Đối với 126 doanh nghiệp đang xác định giá trị doanh nghiệp, phấn đấu quý II/2015 công bố được giá trị doanh nghiệp và quý III/2015 hoàn thành cổ phần hóa. Đối với 52 doanh nghiệp đã công bố giá trị doanh nghiệp, phấn đấu trong quý II/2015 hoàn thành cổ phần hóa.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hướng dẫn việc giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong xác định giá trị doanh nghiệp như: hoàn nhập các khoản dự phòng vào vốn Nhà nước, xác định giá trị các khoản đầu tư dài hạn, giá trị tiềm năng, tài sản đã hết khấu hao, định giá lại các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần; hướng dẫn việc bán cổ phần theo lô.  

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.