(ĐTCK) Theo Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK), đến cuối tháng 6/2015, số lượng tài khoản NĐT đạt hơn 1,4 triệu tài khoản, tăng 47.543 tài khoản so với đầu năm.

Để tạo hàng hóa mới, thu hút thêm NĐT trong và ngoài nước tham gia thị trường, UBCK tiếp tục nâng cao chất lượng thị trường cổ phiếu thông qua nỗ lực đẩy mạnh CPH, thoái vốn của các DNNN gắn với niêm yết và đăng ký giao dịch; giám sát và xử lý nghiêm các tổ chức chào bán ra công chúng sau 1 năm không đăng ký giao dịch trên TTCK có tổ chức.

Ngoài phối hợp với Ngân hàng Nhà nước rà soát, xây dựng kế hoạch thúc đẩy các tổ chức tín dụng lên niêm yết, UBCK còn nâng cao chất lượng các cổ phiếu niêm yết thông qua nâng cao chất lượng quản trị công ty, quản trị rủi ro và tăng cường tính minh bạch trên TTCK thông qua khẩn trương sửa đổi Thông tư 52/2012/TT-BTC về công bố thông tin trên TTCK và Thông tư 121/2012/TT-BTC hướng dẫn quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

UBCK cũng đang chỉ đạo các Sở GDCK hoàn thiện hướng dẫn và thử nghiệm các sản phẩm mới như: when issued, covered warrant... để sớm đưa ra thị trường, nhằm đa dạng hóa hàng hóa cho thị trường.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.