(ĐTCK) Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và quản lý thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại HNX, ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-SGDHN ngày 5/2/2016.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 29/4/2016 sẽ bổ sung thêm điều khoản về hạn chế giao dịch với cổ phiếu trên thị trường UPCoM.

Cụ thể, HNX sẽ xem xét hạn chế thời gian hoặc biên độ dao động giá đối với chứng khoán thuộc một trong các trường hợp: Tổ chức đăng ký giao dịch không công bố báo cáo tài chính năm đã kiểm toán trong 2 năm liên tục; có vốn chủ sở hữu được phản ánh trong báo cáo tài chính kiểm toán hoặc soát xét là số không dương; tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức đăng ký giao dịch; không xác định được trụ sở chính tại địa điểm kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động của tổ chức đăng ký giao dịch.

Ngoài ra, đối với quy định về tạm ngừng giao dịch, HNX bổ sung trường hợp xem xét chuyển chứng khoán từ tạm ngừng giao dịch sang diện bị hạn chế giao dịch cho đến khi nguyên nhân dẫn đến việc bị tạm ngừng giao dịch được khắc phục hoàn toàn.

Anh Quốc
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.