(ĐTCK) Theo Quyết định 48/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) trực thuộc Bộ Tài chính, vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/12/2015, cơ cấu tổ chức của UBCK có khá nhiều điểm mới.

Theo đó, lần đầu tiên trong bộ máy tổ chức của UBCK có Vụ Giám sát công ty đại chúng, bên cạnh Vụ Giám sát TTCK hiện tại. Với tín hiệu mới này, nhiều vi phạm khá phổ biến trong số hàng trăm công ty đại chúng về: thực hiện nghĩa vụ đăng ký công ty đại chúng với UBCK, đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung, đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên TTCK… sẽ được chấn chỉnh trong thời gian tới.

Tuy bộ máy mới của UBCK vẫn bao gồm 15 đầu mối như hiện nay, nhưng có 3 điểm mới gồm: Vụ Quản lý phát hành chứng khoán sẽ được cơ cấu thành Vụ Quản lý chào bán chứng khoán; Cơ quan đại diện UBCK tại TP. HCM sẽ không còn là đơn vị độc lập, mà thuộc Văn phòng UBCK; Thanh tra chứng khoán có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh thanh tra và Thanh tra viên.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.