(ĐTCK) Đầu năm 2012, Sở GDCK TP. HCM (HOSE) ra mắt chỉ số VN30.

Tiếp sau đó, các chỉ số VNMidcap, VNSmallcap, VN100 và VNAllshare lần lượt được HOSE ra mắt thị trường vào đầu năm 2014 và 10 chỉ số ngành theo chuẩn GICS® được Sở tính toán triển khai vào đầu năm 2016. Để các chỉ số phản ánh tốt nhất sự thay đổi của thị trường, phù hợp với tình hình thanh khoản, đảm bảo độ ổn định của rổ chỉ số, HOSE đã tiến hành xem xét và thực hiện chỉnh sửa Quy tắc chỉ số, bắt đầu từ tháng 7/2016.

Việc chỉnh sửa tập trung vào 3 điểm chính. Thứ nhất, thay đổi công thức đo lường thanh khoản của cổ phiếu từ phương pháp bình quân sang phương pháp trung vị và mở rộng thời gian tính từ 6 tháng sang 12 tháng. Việc tăng khung thời gian xem xét và sử dụng phương thức trung vị sẽ giúp giảm tác động của các biến động mang tính thời điểm. Áp dụng quy tắc mới sẽ khiến việc sàng lọc vào HOSE-Index nghiêm ngặt hơn, số lượng cổ phiếu bị loại do thanh khoản tăng gấp đôi so với quy tắc cũ. Chất lượng thanh khoản của các cổ phiếu trong Bộ chỉ số HOSE-Index cũng được nâng cao.

Thứ hai, thay đổi điều kiện sàng lọc cổ phần tự do chuyển nhượng (free-float) để tăng tính đại diện của Bộ chỉ số HOSE-Index. Theo quy tắc hiện tại, các cổ phiếu có tỷ lệ free-float nhỏ hơn 5% sẽ bị loại khỏi Bộ chỉ số. Tuy nhiên, do đặc thù của thị trường Việt Nam, cổ đông Nhà nước có tỷ lệ sở hữu lớn tại đa số doanh nghiệp sau cổ phần hóa, dẫn đến nhiều công ty có quy mô vốn hóa lớn, nhưng tỷ lệ free-float lại nhỏ.

Theo đó, Hội đồng chỉ số đã thống nhất cải tiến quy tắc theo hướng chọn lọc các cổ phiếu có tỷ lệ free-float lớn hơn 10% tham gia vào chỉ số. Đồng thời, áp dụng điều kiện ngoại trừ đối với những cổ phiếu có tỷ lệ free-float từ 10% trở xuống nhưng có giá trị vốn hóa sau điều chỉnh free-float lớn hơn mức trung vị của Top 90% giá trị vốn hóa free-float của thị trường. Điều chỉnh này sẽ giúp tăng mức đại diện thị trường của Bộ HOSE-Index lên thêm hơn 15% về giá trị vốn hóa, cụ thể là chỉ số VN30, mà vẫn đảm bảo các cổ phiếu thành phần của HOSE-Index đạt chuẩn có thể đầu tư.

Thứ ba, thay đổi cách chọn cổ phiếu thành phần của chỉ số VN30 để tăng độ ổn định và mức đại diện thị trường cho chỉ số. Để đảm bảo VN30 là chỉ số có thanh khoản cao nhất, các cổ phiếu thành phần của chỉ số này phải đạt chuẩn nhất định về giá trị giao dịch (lớn hơn giá trị tối thiểu của Top 90% giá trị giao dịch của VNAllshare).

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.