(ĐTCK) Với số lượng 34, tháng 6 là tháng có lượng tổ chức nước ngoài được cấp mã số giao dịch đông nhất kế từ đầu năm 2016 đến nay.

Trung tâm lưu ký chứng khoán vừa thông báo tình hình cấp mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6/2016. Cụ thể, có 129 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán, trong đó có 34 nhà đầu tư tổ chức và 95 nhà đầu tư cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 31 nhà đầu tư nước ngoài gồm 17 tổ chức và 14 cá nhân; hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Như vậy, 6 tháng đầu năm 2016, VSD đã cấp 759 mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài gồm 591 cá nhân và 168 tổ chức. Trong đó, tháng 6 là tháng có lượng tổ chức ngoại được cấp mã số giao dịch đông nhất, còn tháng 4 là tháng thấp nhất với 22 tổ chức nước ngoài được cấp mã số giao dịch.

Lũy kế đến 30/6/2016, đã có 19.278 mã số giao dịch được VSD cấp cho nhà đầu tư nước ngoài gồm 16.304 cá nhân và 2.974 tổ chức.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.