(ĐTCK) Trung tâm lưu ký chứng khoán (VDS) vừa thông báo tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2016.

Cụ thể, trong tháng 4, VSD đã cấp 119 mã số giao dịch chứng khoán cho NĐT nước ngoài, trong đó gồm 22 tổ chức và 97 cá nhân. Thống kê cùng thời kỳ của 4 năm trở lại, tháng 4/2016 là tháng có lượng nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch lớn nhất.

Tổng cộng trong 4 tháng đầu năm 2016, đã có 395 nhà đầu tư cá nhân và 101 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài được cấp mã số giao dịch. Cũng trong khoảng thời gian này, VSD đã hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 2 tổ chức nước ngoài.

Lũy kế đến hết tháng 4/2016, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 19.016 NĐT nước ngoài, trong đó có 2.908 tổ chức và 16.108 cá nhân.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.