(ĐTCK) Ngày 18/3, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã thông báo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK.

Dự thảo sửa đổi đưa ra các mức phạt nặng hơn cho nhiều hành vi vi phạm trên thị trường, cũng như bổ sung nhiều vi phạm mà Nghị định hiện tại chưa bao quát đủ.

Chẳng hạn, liên quan đến nghĩa vụ báo cáo sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành, dự thảo Nghị định bổ sung hành vi “không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại ĐHĐCĐ hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận”.

Theo thống kê, vi phạm quy định về giao dịch của cổ đông sáng lập, người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng, cổ đông lớn, nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của một quỹ đại chúng, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan hiện chiếm tỷ lệ rất lớn trong các vi phạm trên TTCK.

Liên quan đến các hành vi này, Dự thảo Nghị định đưa ra nhiều mức phạt chi tiết hơn, tương ứng với mức độ vi phạm của các chủ thể trên thị trường; đồng thời, nâng mức phạt tiền lên tối đa 150 triệu đồng.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.