(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 21/8 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* SMC: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) thông báo, đưa cổ phiếu của CTCP Đầu tư thương mại SMC ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 23/8. Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ ghi nhận lãi 226,7 tỷ đồng, và lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 30/6/2016 của Công ty là lãi 41,3 tỷ đồng.

* RDP: HĐQT CTCP Nhựa Rạng Đông (RDP – HOSE) quyết định thông qua giá phát hành trong đợt chào bán chứng khoán sắp tới ra công chúng là 15.000 đồng/cổ phiếu.

* DTL: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) thông báo, đưa cổ phiếu của CTCP Đại Thiên Lộc (DTL – HOSE) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 23/8. Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ ghi nhận lãi 94,49 tỷ đồng, và lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 30/6/2016 của Công ty là lãi 99,2 tỷ đồng.

* TPC: CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC – HOSE) thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm với tổng doanh thu đạt hơn 347 tỷ đồng, hoàn thành 54,02% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10,8 tỷ đồng, hoàn thành 72,77% kế hoạch năm.

* QBS: Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Thành viên HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS – HOSE) đã mua vào 500.000 cổ phiếu QBS từ ngày 11/8 đến 18/8 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Như vậy, ông Tuấn hiện tại đang nắm giữ 517.250 cổ phiếu QBS, tỷ lệ 0,81%.

* HLG: Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM quyết định tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Hoàng Long (HLG - HOSE). Nguyên nhân do, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty mẹ 6 tháng 2016 là 72,2 tỷ đồng đồng và lợi nhuận chưa phân phối tính đến 30/06/2016 là âm 33.28 tỷ đồng. Như vậy, cổ phiếu HLG vẫn còn thuộc diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2016 là số âm.

* LGC: Ngày 8/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 của CTCP Đầu tư Cầu đường CII (LGC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 9/9. Theo đó, cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền theo tỷ lệ 6,4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 07/10/2016.

* KSB: CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB- HOSE) thông báo kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2016 với tổng doanh thu ước đạt 494 tỷ đông, lợi nhuận sau thuế đạt 114 tỷ đồng. Theo KSB, ước thực hiện trong tháng 8 và 9 là thêm 144 tỷ đồng doanh thu và 25 tỷ đồng lợi nhuận. Như vậy, dự kiến 9 tháng đầu năm, Công ty có thể đạt doanh thu 638 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 142 tỷ đồng (bằng 99% kế hoạch), lần lượt tăng 25% và 47% so với 9 tháng năm 2015.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.