(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/7 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* DCM: CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFC Capital) đã mua vào 6,1 triệu cổ phiếu của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM – HOSE). Sau giao dịch này, PVFC Capital nâng tỷ lệ nắm giữ tại DCM từ 42,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8% lên 48,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,16%.

* STG: HĐQT CTCP Kho vận Miền Nam (STG – HOSE) thông qua việc để Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans (Công ty con của STG) làm đại diện mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Tổng CTCP Đường Sông Miền Nam (SWC) lên 75%.

* TDH: CTCP Fedico (FDC), tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH – HOSE), đăng ký bán toàn bộ 1,3 triệu cổ phiếu TDH sở hữu, tỷ lệ 1,57%. Giao dịch dự kiến từ ngày 12/7 đến 10/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* PGI: HĐQT Tổng CTCP Bảo Hiểm Petrolimex (PGI – HOSE) báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm nay, PGI đạt tổng doanh thu bảo hiểm gốc 1.170 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015 và hoàn thành 50% kế hoạch năm 2016 đề ra. Chi phí bồi thường bảo hiểm gốc 439 tỷ đồng, chiếm 37,5% doanh thu bảo hiểm gốc, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 78 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 65% kế hoạch cả năm.

* FPT: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC, cổ đông của CTCP Tập đoàn FPT (FPT – HOSE), đăng ký bán toàn bộ 1,47 triệu cổ phiếu FPT sở hữu, tỷ lệ 0,31% từ ngày 12/7 đến 09/8 bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* VLN: Ngày 18/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2015 của CTCP Logistics Vinalink (VLN – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 19/7. Theo đó, cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ 29/7/2016.

* SAM: HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM – HOSE) thông qua kế hoạch phát hành hơn 21,6 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ phát hành dự kiến là 12%. Nếu phát hành thành công, Vốn điều lệ của SAM sẽ tăng từ 1.802 tỷ đồng lên 2.018 tỷ đồng.

* ITA: CTCP Đại học Tân Tạo, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA – HOSE), đã mua vào 10 triệu cổ phiếu ITA từ ngày 15/6 đến 06/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông này đã nâng sở hữu tại ITA từ 49,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,86% lên 59,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,97%.

* HAI: Ông Phạm Văn Nùng, cổ đông lớn của CTCP Nông dược HAI (HAI – HOSE), đã mua vào hơn 1,42 triệu cổ phiếu HAI, qua đó nâng sở hữu tại HAI lên 8,53 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,27%, thay đổi có hiệu lực từ ngày 01/7.

* TAC: Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam, công ty mẹ của CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC – HOSE), đã bán ra 4,55 triệu cổ phiếu TAC trong ngày 04/7 bằng phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, tổ chức này giảm sở hữu tại TAC từ 9,68 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51% xuống còn 5,12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 27%.

* VRC: CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, tổ chức có liên quan đến ông Vũ Đức Tiến, Thành viên HĐQT CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC – HOSE), đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu VRC từ ngày 13/7 đến 11/8 bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, tổ chức này sẽ nắm giữ 2,21 triệu cổ phiếu VRC, tỷ lệ 15,48%.

* TNC: Ngày 22/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2015 của CTCP Cao su Thống Nhất (TNC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 25/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/8/2016.

* TDC: Ngày 13/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2015 của CTCP Trang (TFC - HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 14/7. Theo đó, cổ tức sẽ được chi trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 25%. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu cũng với tỷ lệ 4:1.

* JVC: Ngày 07/7, CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC – HOSE) đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty của ông Nguyễn Hữu Thắng, Trưởng Ban Kiểm soát và bà Phạm Thị Thanh Xuân, Thành viên Ban Kiểm soát. Như vậy, kể từ ngày 07/7, Ban kiểm soát của JVC chỉ còn lại một thành viên, là ông Nguyễn Văn Dương.

* TIG: HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG – HNX) thống nhất nhận chuyển nhượng 2,5 triệu cổ phần của CTCP Phân phối HDE với giá tối đa 15.500 đồng/cổ phiếu. Nếu việc nhận chuyển nhượng thành công, TIG sẽ nắm giữ 2,5 triệu cổ phần của HDE, tương đương tỷ lệ sở hữu 50%.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.