(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/9 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* C32: Ngày 21/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017 của CTCP Đầu tư xây dựng 3-2 (C32 – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 22/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/11/2017.

* CDC: Ngày 20/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Chương Dương (CDC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 21/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/10/2017.

* KSB: CTCP Khoáng sản và xây dựng Bình Dương (KSB - HOSE) vừa gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc chấp thuận cho CTCP Đầu tư Căn nhà Mơ ước (DRH) nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của KSB nhưng không vượt quá 80% mà không phải chào mua công khai. Ngoài ra, KSB cũng cho biết, ngày mai (7/9/2017) tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), Công ty sẽ có buổi gặp gỡ nhà đầu tư nhằm chia sẻ kết quả kinh doanh năm 2017; kế hoạch năm 2018 và định hướng chiến lược phát triển doanh nghiệp cho giai đoạn tới. Vừa qua, KSB đã hoàn thiện việc nghiên cứu sản phẩm cát nhân tạo với tên gọi VSI đạt các tiêu chuẩn TCVN và ISO 9001.

* DHG: Ngày 18/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017 của CTCP Dược Hậu Giang (DHG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 19/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 4/10/2017.

* FCN: HĐQT CTCP Fecon (FCN – HOSE) đã có nghị quyết thông qua kế hoạch phát hành 33 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tỷ lệ thực hiện quyền 100:60. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và quý IV/2017.

* CII: Đại hộ cổ đông bất thường sáng 6/9 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (CII – HOSE) đã thông qua phương án chào bán hơn 123 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn so với phương án trước đó là 15.000 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, CII cũng sẽ chào bán riêng lẻ 17,7 triệu cổ phiếu cho Quỹ Đầu tư Rhinos Asset Management với giá 24.490 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý I/2018.

 * SRF: Ngày 25/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017 của CTCP Kỹ Nghệ Lạnh (SRF – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 26/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/10/2017.

* PTC: Sở GDCK TP.HCM vừa có quyết định tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu PTC của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC – HOSE). Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2017 là 15,75 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2017 vẫn là âm 6,26 tỷ đồng, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2017.

* PEN: Ngày 18/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Xây lắp III Petrolimex (PEN – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 19/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ 8 ngày 29/9/2017.

* ALV: Ngày 14/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức các năm 2015, 2016, và tạm ứng năm 2017 của CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng ALV (ALV – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 15/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15% (mỗi năm 5%), thanh toán bắt đầu từ 04/10/2017.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.