(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 6/9 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* VIC: Ngày 15/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Tập đoàn VinGroup (VIC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 16/9. Theo đó, cổ phiếu thưởng sẽ được phát hành theo tỷ lệ 1.000:255, tương đương VIC sẽ phát hành hơn 484 triệu cổ phiếu trong đợt này.

* CII: CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII - HOSE) thông báo đã chuyển nhượng thành công 1.9 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Cầu đường CII (LGC) vào ngày 1/9. Sau giao dịch, CII còn nắm giữ hơn 123,8 triệu cổ phiếu LGC, tỷ lệ 64,23%. Cùng ngày, CII đã nhận được thông báo hoán đổi Trái phiếu của Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC), với tổng trị giá là 528,725 tỷ đồng. Số trái phiếu này sẽ được hoán đổi thành 29,37 triệu cổ phiếu LGC vào ngày 15/09.

* DMC: CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC – HOSE), đã nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho DMC tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài lên tối đa 100%.

* SHI: CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI – HOSE) đã chuyển nhượng hơn 2,4 triệu cổ phần sở hữu tại Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam, với giá chuyển nhượng 10.835 đồng/cổ phần, tương đương tổng giá trị hơn 26 tỷ đồng.

* PNC: Ngày 31/8, Ông Nguyễn Hữu Đức, một cá nhân đầu tư, đã mua vào hơn 1,13 triệu cổ phiếu, tương đương sở hữu 10,52% của CTCP Văn hóa Phương Nam (PNC – HOSE). Cũng liên quan đến PNC, CTCP phát triển Kinh doanh Thành Vinh, tổ chức có liên quan đến bà Phạm Uyên Uyên, Thành viên HĐQT của PNC, đã đăng ký mua vào gần 1,2 triệu cổ phiếu PNC từ ngày 07/9 đến 30/9 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, Kinh doanh Thành Vinh sẽ nâng sở hữu tại PNC từ 1,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,04% lên 2,49 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 23,09%.

* LCG: Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) quyết dịnh giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu của CTCP Licogi 16 (LCG – HOSE). Nguyên nhân do, Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2016 của Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 20,06 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thực tế (không xử lý lỗ) của LCG tại thời điểm 30/06/2016 là âm 241,56 tỷ đồng.

* VNS: Quỹ Đầu tư Việt Nam, tổ chức có liên quan đến Thành viên HĐQT CTCP Ánh Dương Việt Nam (VNS – HOSE) tiếp tục đăng ký bán ra toàn bộ gần 800.000 cổ phiếu VNS sở hữu từ ngày 07/9 đến 06/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* D2D: Ngày 19/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2016 của CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 20/9. Theo đó, cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/9/2016.

* TAC: Ngày 15/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự Đại hộ cổ đông bất thường năm 2016 của CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 16/9. Theo đó, Đại hội dự kiến được tổ chức vào 8h30’ ngày 06/10 tại Khách sạn Majestic, số 01 Đồng Khởi, quận 1, Tp. HCM.

* VKC: Ông Lin Yu Hsing, Ủy viên HĐQT CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khang (VKC – HNX) đăng ký mua vào hơn 2,57 triệu cổ phiếu VKC từ ngày 07/9 đến 06/10 theo phương thức giao dịch ngoài hệ thống.

* CHP: Trong ngày 30/8, Tổng Công ty Phát điện 1, cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên HĐQT của CTCP Thủy điện Miền Trung (CHP – HNX) đã bán toàn bộ gần 6,6 triệu cổ phiếu CHP sở hữu, tỷ lệ 5,22%.

* EFI: CTCP Chế biến Thủy Hải sản Liên Thành (KLF), cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI – HNX) đã mua vào gần 1 triệu cổ phiếu EFI trong ngày 30/8. Qua đó, KLF đã nâng sở hữu tại EFI từ 15,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,45% lên 16,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,01%.

* SHN: CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN – HNX) dự kiến phát hành 75,2 triệu cổ phiếu để hoán đối cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đầu tư An Bình theo tỷ lệ 1:1.

* PVI: Ngày 19/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2015 của CTCP PVI (PVI – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 20/9. Theo đó, cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/9/2016.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.