(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 5/4 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* THI: Ngày 14/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2016 của CTCP Thiết bị điện (THI – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 17/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/4/2017.

* SAM: CTCP Dịch vụ du lịch Phú Thọ, tổ chức có liên quan đến ông Trần Anh Vương, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM – HOSE), đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 4,71 triệu cổ phiếu SAM sở hữu, tỷ lệ 2,16%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 07/4 đến 05/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* TTF: CTCP Đầu tư xây dựng Tân Liên Phát, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF – HOSE), đã bán ra hơn 36,23 triệu cổ phiếu TTF. Sau giao dịch, Tân Liên Phát đã giảm sở hữu tại TTF từ hơn 43,23 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 29,9% xuống còn 7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,84%, qua đó không còn là cổ đông lớn của TTF kể từ ngày 31/3.

* ROS: CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS – HOSE) thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 40 triệu cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ tại CTCP Quản lý sân Golf Biscom, với giá mua thỏa thuận, nhưng trong mọi trường hợp không quá 20.000 đồng/cổ phần.

* CMX: Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (CMX – HOSE) vào diện kiểm soát kể từ ngày 12/4/2017. Nguyên nhân do, lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2016 là âm 42,44 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 và 2016 lần lượt là âm 67,8 tỷ đồng và âm 111,57 tỷ đồng, căn cứ Báo cáo kiểm toán các năm 2015 và 2016, thuộc trường hợp bị kiểm soát theo quy định.

* ELC: Ngày 19/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Đầu tư phát triển công nghệ Điện tử - Viễn thông (ELC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 20/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 11/5/2017.

* CII: CTCP Đầu tư Tân Tam Mã, tổ chức có liên quan đến ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp. HCM (CII – HOSE), đăng ký mua vào 3,9 triệu cổ phiếu CII từ ngày 07/4 đến 06/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, tổ chức trên sẽ nâng sở hữu tại CII từ 6,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,53% lên 10 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,14%.

* VRC: HĐQT CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC – HOSE) thông qua đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Phạm Văn Phôi, đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Quỳnh giữ chức danh tren thay thế ông Phôi kể từ ngày 03/4.

* LDG: HĐQT CTCP Đầu tư LDG (LDG – HOSE) quyết định góp thêm phần vốn hơn 55,9 tỷ đồng, tính theo tỷ lệ sở hữu, vào Công ty con CTCP Du lịch Giang Điền, qua đó, nâng vốn điều lệ của công ty này lên hơn 382,9 tỷ đồng, trong đó LDG góp vốn tổng cộng 335,7 tỷ đồng, tương ứng 87,68% vốn điều lệ.

* FIT: CTCP Đầu tư Dũng Tâm, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn F.I.T (FIT – HOSE), tổ chức có liên quan với ông Nguyễn Văn Sang, đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu FIT từ ngày 10/4 đến 9/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại FIT từ hơn 67,11 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 26,35% lên hơn 71,11 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 30,29%.

* PVI: Ngân hàng TMCP Pvcombank, cổ đông lớn của CTCP PVI (PVI – HNX) đăng ký bán ra 3 triệu cổ phiếu PVI từ ngày 05/4 đến 03/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, Pvcombank sẽ giảm sở hữu tại PVI từ hơn 14,59 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,56% xuống còn 11,59 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,21%.

* API: Asean Deep value Fund, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (API – HNX) đăng ký mua vào 400.000 cổ phiếu API từ ngày 05/4 đến 04/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện nay, cổ đông này đang nắm giữ hơn 5,44 triệu cổ phiếu API, tỷ lệ 15,37%. Trước đó, từ ngày 02/3 đến 31/2, cổ đông này cũng đã mua vào thành công 500.000 cổ phiếu API để nâng sở hữu tại API lên 15,37% nêu trên.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.