(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30/4 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* HSG: Ngày 31/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG – HOSE). Ngày đăng ký cuối cùng là 1/6. Cổ tức sẽ được chi trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 50%. Như vậy, dự kiến HSG sẽ phát hành thêm 65,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông nêu trên.

* TIE: CTCP TIE (TIE – HOSE) thông báo nghị quyết kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 của ĐHCĐ thường niên 2016. Theo đó, tổng doanh thu ước đạt 405 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,1% so với thực hiện năm 2015, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 10 tỷ đồng, thấp hơn năm ngoái 35,4%.

* GTT: Sở GDCK TP. HCM thông báo quyết định hủy 43,5 triệu cổ phiếu của CTCP Thuận Thảo (GTT - HOSE) kể từ ngày 30/5. Nguyên nhân do tổng số lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2015 của GTT là 621,5 tỷ đồng, vượt Vốn điều lệ thực góp là 435,03 tỷ đồng.

* HTI: Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng Idico (HTI – HOSE) đã mua được 2,5 triệu cổ phiếu HTI trong tổng số 3,37 triệu cổ phiếu HTI đăng ký mua trong ngày 27/4. Sau giao dịch, cổ đông này đã nâng sở hữu tại HTI từ 9,35 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 37,5% lên 11,85 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 47,9%.

* VNG: Ngày 11/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của CTCP Du lịch Thành Thành Công (VNG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 12/5. Thời gian, địa điểm và nội dung cuộc họp sẽ được thông báo cụ thể đến thư mời cổ đông.

* ST8: CTCP Siêu Thanh (ST8 – HOSE) dự kiến phát hành 3,3 triệu cổ phiếu để trả thưởng cho cổ đông theo tỷ lệ 10:2 (trong đó bao gồm 61.000 cổ phiếu quỹ). Dự kiến trong quý II hoặc Quý III/2016 sẽ thực hiện.

* FPT: CTCP FPT (FPT - HOSE) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2016. Theo đó, kết thúc quý I, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 8.567 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 563 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 346 tỷ đồng, tăng 4% so kế hoạch.

* KHP: CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHP - HOSE) thông báo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016 về kế hoạch sản xuất kinh doanh. Theo đó, phương án 1, nếu KHP không tăng vốn điều lệ, tổng doanh thu ước đạt 3.572 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2015, lợi nhuận trước thuế đạt 55,2 tỷ đồng, giảm hơn 51% so với năm ngoái. Phương án 2, nếu KHP tăng vốn điều lệ lên 615 tỷ đồng, khi đó tổng doanh thu ước đạt 3.574 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 57,2 tỷ đồng.

* BID: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID – HOSE) thông báo mua lại trái phiếu dài hạn BIDV phát hành năm 2006. Trong đó bao gồm, 1.016 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn BIDV kỳ hạn 15 năm đáo hạn ngày 19/5/2021 và 695,5 tỷ đồng trái phiếu dài hạn để tăng vốn tự có BIDV đợt 2/206 kỳ hạn 15 năm đáo hạn ngày 18/12/2021.

* SVC: Ngày 12/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức của CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 13/5. Theo đó, cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền theo tỷ lệ 14%, thanh toán bắt đầu từ 20/6/2016.

* TAG: Tại ĐHCĐ thường niên 2016, CTCP Thế giới số Trần Anh (TAG - HNX) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016. Theo đó, TAG dự kiến đạt 4.685 tỷ đồng doanh thu và 21,15 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 40% và 45% so với thực hiện năm 2015. Năm 2016, TAG dự kiến mở mới khoảng 10 đến 12 siêu thị tại các tỉnh phía Bắc và Hà Nội. Bên cạnh đó, HĐQT của TAG trình ĐHĐCĐ kế hoạch phát hành 2,2 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Thời điểm phát hành dự kiến trong quý II và quý III/2016.

* SHN: HĐQT CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN - HNX) trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 kế hoạch kinh doanh năm 2016. Theo đó, công ty dự kiến đạt 709 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi so với thực hiện năm 2015 và 212 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 35,4% so với 2015. Cổ tức dự kiến tối thiểu 10%. Ngoài ra, năm 2016, Công ty sẽ triển khai việc phát hành cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi cổ phiếu của CTCP Tập Đoàn Đầu Tư An Bình (ABG) theo chấp thuận của ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

* CTS: Sáng 29/4/2016 đã diễn ra ĐHCĐ thường niên của CTCP Chứng khoán Vietinbank (CTS - HNX). Trong cuộc họp, Đại hội thống nhất đặt kế hoạch 2016 với doanh thu 213,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 68 tỷ đồng, giảm lần lượt 9% và 11,5% so với thực hiện trong năm trước đó. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến trong khoảng 6-8%. Đại hội cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty qua hình thức chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%, số lượng cổ phiếu phát hành là gần 6,7 triệu cổ phiếu.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.