(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 29/4 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* FPT: Ngày 27/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức còn lại của năm 2015 của Công ty cổ phần FPT (FPT -  HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 30/5. Theo đó, cổ tức được chi bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10% và chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%. Thanh toán bắt đầu từ ngày 10/6/2016.

* SC5: ĐHCĐ thường niên năm 2016 của CTCP Xây dựng Số 5 (SC5 – HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016. Theo đó, SC5 đặt ra chỉ tiêu doanh thu đạt 1.470 tỷ đồng, trong cơ cấu doanh thu thì hoạt động xây lắp tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn khi chiếm 92%, ước đạt 1.353 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động kinh doanh nhà và hoạt động khác ước đạt lần lượt là 95 tỷ và 22 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 37 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thực hiện năm 2015. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 20%.

* SRF: CTCP Kỹ nghệ lạnh (SRF - HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2016 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 158,8 tỷ đồng, giá vốn hàng hóa ghi nhận 140 tỷ đồng, lần lượt tăng 80,3% và 84,5% so với cùng kỳ năm 2015. Mảng doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 5,3 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi với cùng kỳ, trong khi đó, chi phí bán hàng giảm đáng kể, từ hơn 10 tỷ đồng trong quý I/2015 xuống còn 2,9 tỷ đồng trong quý I/2016. Lợi nhuận sau thuế quý I/2016 của SRF đạt 6,98 tỷ đồng, tăng hơn 391% so với cùng kỳ.

* SVC: CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài gòn (SVC - HOSE) vừa quyết định chấp thuận chuyển nhượng một phần cổ phần của Savico tại CTCP Ô tô Bắc Âu. Cụ thể, Savico sẽ chuyển nhượng 1,2 triệu cổ phiếu, tương đương 20% vốn với giá chuyển nhượng 12 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phần trên được chuyển nhượng cho Tổng công ty Bến Thành.

* PVX: ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của tổng CTCP Xây lắp Dầu khí (PVX - HNX) thông qua mục tiêu sản xuất kinh doanh 2016. Theo đó, tổng doanh thu phấn đấu đạt 11.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế toàn công ty phấn đấu tăng gấp 3 lần từ 22,76 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng. Năm 2015 PVX tiếp tục không chi trả cổ tức cho cổ đông. Khoản lỗ lũy kế đến cuối năm 2015 vẫn lên tới 3.026 tỷ đồng.

* VC3: Ông Phạm Văn Hoan, anh ruột ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng số 3 (VC3 – HNX) đăng ký bán toàn bộ 850.000 cổ phiếu VC3 sở hữu, tỷ lệ 4,25% theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Giao dịch dự kiễn từ ngày 05/5 đến 03/6/2016.

* PLC: Tổng CTCP Hóa dầu Petrolimex (PLC – HNX) công bố báo cáo tài chính Quý I/2016 với tổng doanh thu thuần đạt 1.170 tỷ đồng; giảm 35,6 so với cùng kỳ năm ngoái; chi phí tài chính 13,8 tỷ đồng, thấp hơn 15,97 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015 chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá giảm 20,8 tỷ đồng so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế Quý này đạt 39,16 tỷ đồng, giảm 34% so với Quý I/2015.

* VCG: Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG – HNX) công bố báo cáo tài chính Quý I/2016 với doanh thu đạt 162,4 tỷ đồng, giảm hơn 51% so với cùng kỳ, tổng lợp nhuận gộp đạt 26,4 tỷ đồng, tăng 17,3% so với Quý I/2015; doanh thu từ hoạt động tài chính tăng nhẹ so với cùng kỳ, đạt 66,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 63,5 tỷ đồng, tăng 13,2% so với Quý I năm ngoái.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.