(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28/9 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* NLG: Ngày 13/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017 của CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 16/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2,25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/11/2017.

* DIC: Tổng CTCP Đầu tư Đầu tư và Phát triển xây dựng, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (DIC – HOSE) đăng ký mua vào 1,3 triệu cổ phiếu DIC từ ngày 1/10 đến 30/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại DIC từ hơn 2,68 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,09% lên 3,98 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,98%.

* NNC: Ngày 11/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017 của CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 12/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/11/2017.

* ADS: CTCP Damsan (ADS - HOSE) dự kiến sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu với giá 17.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, chào bán 5,62 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:1 và chào bán riêng lẻ 4,38 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư. Tổng vốn huy động dự kiến sau là 170 tỷ đồng, ADS sẽ dùng để đầu tư cho CTCP Sợi Eiffel 80 tỷ đồng và nhà máy sợi 50.000 cọc với tổng vốn 90 tỷ đồng.

* THG: Ngày 04/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 05/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/10/2017.

* CII: CTCP Đầu tư Tân Tam Mã, cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII – HOSE) vừa đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu CII từ ngày 2/10 đến ngày 1/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại CII xuống chỉ còn  hơn 8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,25%. Mục đích giao dịch là để trả nợ vay margin cho CTCP HSC.

* NVL: HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (NVL – HOSE) quyết định đầu tư góp vốn 955,5 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sun City, tương đương 49% vốn điều lệ.

* SBT: CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT – HOSE) dự kiến bán thoái vốn toàn bộ 24,5 triệu cổ phần sở hữu, tương đương 49% tại CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công, với giá không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện dự kiến thực hiện từ tháng 9/2017 đến 30/6/2018.

* TTF: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã nhận hồ sơ đăng ký chào bàn cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF - HOSE). Theo đó, SSC đề nghị TTF thực hiện việc chào bán này theo đúng phương án đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017. Cụ thể, TTF sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý III/2017.

* SCI: CTCP SCI, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch HĐQT CTCP SCI E&C (SCI – HNX) đăng ký mua vào 950.000 cổ phiếu SCI từ ngày 29/9 đến 27/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, tổ chức trên sẽ nâng sở hữu tại SCI từ 5,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51% lên 6,05 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 60,5%.

* SLS: HĐQT CTCP Mía đường Sơn La (SLS – HNX) quyết định thông qua việc trả cổ tức đợt 1 năm 2017 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 55%, thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 10/2017.

* FID: HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam (FID – HNX) quyết định chuyển nhượng 1,17 triệu cổ phần trong tổng số 3,5 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư thương mại Thanh Thủy với giá 20.000 đồng/cổ phần cho bà Lê Thị Phương Hoa. Dự kiến giao dịch chuyển nhượng thành công, FID sẽ giảm sở hữu tại Công ty trên xuống còn 46,6%. Thời gian thực hiện trước ngày 30/9.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.