(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28/7 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* LGC: CTCP Đầu tư Cầu đường CII (LGC – HOSE) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2016 với tổng doanh thu thuần đạt gần 97,85 tỷ đồng, giảm gần 9% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt gần 82 tỷ đồng và 72,94 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm LGC đạt 165,2 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 142,1 tỷ đồng, giảm 50,6% so với 6 tháng đầu năm 2015.

* COM: Ngày 09/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 của CTCP Vật tư Xăng dầu - Comeco (COM – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 10/8. Theo đó, cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền theo tỷ lệ 10%, thời gian thanh toán dự kiến vào cuối tháng 8/2016.

* DHR: CTCP Đầu tư Căn nhà mơ ước (DRH - HOSE) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc nâng tỷ lệ sở hữu của DRH tại CTCP Khoáng sản và xây dựng Bình Dương (KSB) từ 20% vốn lên 51%. Phương thức thực hiện thông qua giao dịch trên sàn hoặc những phương thức khác phù hợp với quy định pháp luật.

* SRC: CTCP Cao su Sao Vàng (SRC – HOSE) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2016 với các chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất 256,2 tỷ đồng; doanh thu 265,3 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 26,5 tỷ đồng.

* HSG: Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen, cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG – HOSE), đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu HSG từ ngày 01/8 đến 30/8 theo phương thức khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, tổ chức này sẽ nắm giữ hơn 40,5 triệu cổ phiếu HSG, tỷ lệ 20,63%.

* HQC: CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (HQC - HOSE) vừa thông báo sẽ không thực hiện hồ sơ phát hành 98,75 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để trình Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

* ABT: Ngày 08/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 10/8. Theo đó, cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/8.

* CTS: CTCP Chứng khoán Vietinbank (CTS – HNX) vừa công bố Báo cáo tài chính riêng quý II/2016 với tổng doanh thu hoạt động đạt hơn 54,4 tỷ đồng, giảm 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu môi giới Chứng khoán tăng gần gấp đôi, lên 12,3 tỷ đồng trong kỳ này, và doanh thu lưu ký chứng khoán đạt 6,2 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hơn 10 tỷ đồng, giảm 57% so với quý II/2016. Lũy kế 6 tháng đầu năm, CTS đạt tổng doanh thu 98,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 6 tháng đầu năm 2015; lợi nhuận đạt 29,3 tỷ đồng, giảm gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

* PVT: Tổng CTCP Vận tải Dầu khí - PV Trans (PVT - HNX) công bố Báo cáo tài chính riêng quý II/2016 với doanh thu thuần đạt 580 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,8% cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 153,5 tỷ đồng, tăng 34,3% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm, lợi nhuận trước thuế tăng 40%, đạt 214 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 185 tỷ đồng.

* VIX: Pyn Elite Fun (Non – Ucits), cổ đông lớn của CTCP Chứng khoán IB (VIX – HNX) đã mua vào hơn 1 triệu cổ phiếu VIX (trong đó có 21.300 cổ phiếu thưởng) từ ngày 08/7 đến 22/7. Qua đó, tổ chức này đã nâng sở hữu tại VIX từ 6,31 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,01% lên 7,33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,46%.

* HDA: CTCP Hãng sơn Đông Á (HDA - HNX) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2016 với tổng doanh thu thuần đạt 37,62 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 4,67 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, HAD đạt doanh thu thuần 73,25 tỷ đồng, hoàn thành 43% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 7,71 tỷ đồng, hoàn thành 37% kế hoạch năm.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.