(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28/10 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* IJC: CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (IJC – HOSE) quyết định thực hiện hoàn trả 50% vốn góp của cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền hoàn trả vốn góp với giá hoàn trả 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 2:1(cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được Công ty hoàn trả vốn góp cho 1 cổ phiếu). Số vốn góp dự kiến trong đợt hoàn trả này gần 1.371 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2016.

* TIC: CTCP đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC – HOSE) thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2016 với tổng doanh thu hơn 9,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 6,25 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng từ đầu năm, TIC đạt hơn 15,5 tỷ đồng doanh thu, gần 8,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt hoàn thành 85% và 80,3% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đề ra.

* KDC: HĐQT CTCP Tập đoàn KiDo (KDC – HOSE) quyết định thay đổi giá chào mua công khai cổ phiếu TAC. Theo đó, KDC sẽ tăng giá cổ phiếu TAC chào mua từ 78.000 đông/cổ phiếu lên 82.000 đồng/cổ phiếu. Đồng thời, gia hạn thời gian thực hiện việc chào mua công khai từ 45 ngày lên 60 ngày, tức thời gian Nhà đầu tư đăng ký bán cổ phiếu TAC sẽ từ ngày 10/10 đến 23/11.

* NVT: CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT - HOSE) đã công bố Báo cáo tài chính quý III/2016 với doanh thu thuần tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 54 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế trước thuế gần 6,6 tỷ đồng, tuy nhiên, cổ đông Công ty mẹ chỉ thu về hơn 1 tỷ đồng lãi ròng, phần còn lại được chia cho cổ đông không kiểm soát. Tính đến thời điểm 30/09/2016, khoản lỗ lũy kế của NVT đang là 209,2 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 871 tỷ đồng.

* DLG: CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG – HOSE) dự kiến chào bán hơn 199,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 1:0,908, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

* DIG: Tổng CTCP Đầu tư phát triển Xây dựng (DIG – HOSE) quyết định chào bán 21,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá trị đàm phán, thương lượng với Nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, dự kiến ngày hoàn thành đợt phát hành chậm nhất vào cuối quý IV năm nay.

* SLS: Ngày 09/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2016 của  CTCP Mía đường Sơn La (SLS – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 10/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20%, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

* CMS: Ông Phạm Minh Phúc, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng và nhân lực Việt Nam (CMS – HNX), đăng ký mua hơn 2,68 triệu cổ phiếu CMS từ ngày 31/10 đến 18/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Phúc sẽ nâng sở hữu tại CMS lên hơn 4,67 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 27,16%.

* SDG: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà (SDG – HNX), đăng ký bán thoái vốn toàn bộ gàn 1,7 triệu cổ phiếu SDG sở hữu, tỷ lệ 26%, thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 28/10 đến 18/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* PVS: Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam (PVS - HNX) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016, với doanh thu thuần đạt 4.772 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 61,3 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của PVS đạt hơn 13.917,5 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 749,7 tỷ đồng, giảm 42% so với 9 tháng đầu năm 2015 và hoàn thành 78% kế hoạch cả năm.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.