(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/9 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* THG: Dự kiến ngày 07/10, CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG – HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu mới. Cụ thể, THG sẽ phát hành 1 triệu cổ phiếu thưởng, tương đương tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, và chào bán 1 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu.

* DRH: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2016 của CTCP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (DRH – HOSE) quyết định thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu tại KSB từ 22,3% (tương đương hơn 5,22 triệu cổ phiếu) lên tối thiểu 51%.

* FCN: CTCP Fecon (FCN – HOSE) phêt duyệt phương án phát hành 2 triệu cổ phiếu mới để chuyển đổi thành 39.400 trái phiếu đã phát hành, tương đương tỷ lệ thực hiện 1:51 (01 trái phiếu đổi được 51 cổ phiếu).

* VNL: Ngày 13/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 của CTCP Logistics Vinalink (VNL – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 14/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/10/2016.

* EVE: HĐQT của CTCP Everpia (EVE - HOSE) vừa quyết định tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2016 để thông qua phương án phát hành chứng khoán làm cơ sở phát hành chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài. Cụ thể, Everpia sẽ phát hành thêm 15 triệu cổ phiếu EVE. Giá chào bán và phương pháp xác định giá chào bán sẽ được thực hiện bởi các đơn vị tư vấn quốc tế và trình bày chi tiết tại ĐHĐCĐ tới.

* SHP: Tổng CTCP Bia Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), cổ đông lớn của CTCP Thủy điện Miền Nam (SHP – HOSE) đã bán ra toàn bộ hơn 18,95 triệu cổ phiếu SHP sở hữu, tỷ lệ 20,22% chỉ trong 2 ngày 21 và 22/9 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

* JVC: Ngày 22/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng đối với CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật (JVC - HOSE) vì đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

* PAN: CTCP Tập đoàn PAN (PAN – HOSE) vừa đăng ký bán 11,47 triệu cổ phiếu của CTCP Giống cây trồng Trung Ương (NSC), tương đương tỷ lệ sở hữu 75% NSC. Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán từ ngày 26/9 đến 24/10.

* SVN: CTCP Solavina (SVN – HNX) thông qua việc góp vốn 69,75 tỷ đồng, tương đương 75% vốn điều lệ, thành lập CTCP Dược Liệu Solavina, và cử ông Đặng Văn Tuấn làm người đại diện quản lý phần vốn góp của SVN trong Công ty mới.

* BST: Ngày 05/10 là ngày giao dịch không hưởng nhận cổ tức của CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 06/10. Theo đó, cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/10/2016.

* DIC: Ngày 07/10 là ngày giao dịch không hưởng nhận cổ tức năm 2015 của CTCP DIC số 4 (DIC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 10/10. Theo đó, cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/10/2016.

* EFI: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, tổ chức có liên quan đến ông Huỳnh Bá Vân, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư tài chính Giáo dục (EFI – HNX) đã mua hơn 930.000 cổ phiếu EFI, tỷ lệ 8,59% trong ngày 16/9, và trở thành cổ đông lớn của EFI. Cùng ngày giao dịch như trên, 2 cổ đông lớn của EFI là ông Nguyễn Quang Vinh và ông Nguyễn Mạnh Hà, đã lần lượt bán toàn bộ 1,47 triệu cổ phiếu EFI sở hữu, tỷ lệ 13,56% và 558.400 cổ phiếu, tỷ lệ 5,13%.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.